Epiko: Uri ng Paghahambing (Magkatulad at di-Magkatulad)

Introduction

Ano ang Epiko?

Ang salitang epiko ay galing sa Griyego na epos na nangangahulugang ‘awit’ ngunit ngayon ito’y tumutukoy sa pasalaysay na kabayanihan. Ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan siya’y buhat sa lipi ng mga diyos o diyosa. Ang paksa ng mga epiko ay mga kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kanyang paglalakbay at pakikidigma.

Samahan mo akong maglakbay sa Timog-kanlurang Asya, puntahan at alamin natin ang panitikan ng India. Tulad ng maraming bansa sa mundo, mayaman din ito sa mga akdang pampanitikan tulad ng epiko. Masasalamin sa kanilang mga naisulat ang kanilang mga pangarap, mithiin, paniniwala, kultura, at tradisyon.

Sa araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang iyong pag-unawa sa epiko mula sa India na may pamagat na "Rama at Sita" na isinalin sa Filipino ni Rene O. Villanueva. Bahagi ng aralin ang pagtalakay sa mga uri ng paghahambing upang higit mong maunawaan ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bansa sa Asya. Bibigyang-tuon din kung paano naipakikita sa mga epiko ang kabayanihan ng isang tao. Ang sagot sa mga tanong na ito ay malalaman mo lamang pagkatapos mong pag-aralan at isagawa ang lahat ng mga tagubilin sa araling ito.

 

Task

Inaasahan din na sa pagtatapos ng araling ito ay makakapagtanghal ka ng masining na paraan ng isang performance tungkol sa itinuturing na bayani sa alinmang bansa sa Asya. Itataya ang produkto o pagganap batay sa sumusunod na pamantayan: kasuotan o props, pagganap ng tauhan at kulturang lumitaw sa epiko.

Process

Mayaman ang India sa kultura at paniniwala. Pinaniniwalaan ng bansang ito ang kagandahan, katotohanan, at kabutihan. Naniniwala sila sa pinagpapala ng Diyos ang maganda at matalino at kumikilos nang ayon sa kanilang lipunan. Napakarami rin nilang mga tradisyon. Halos sa loob ng apat na libong taon ay tila hindi nagbago ang kinagisnang tradisyon ng mga Hindu. Ang mga ito ang pumukaw sa interes ng mga dayuhang manlalakbay. Malimit na nababasa ang mga kultura nila sa kanilang epiko. Halina't pakinggan at panoodin natin ang Rama at Sita isang epiko mula sa India.

Pagsasanib ng Gramatika/Retorika

Pakinggan ang susunod video at hanguin ang mga pahayag na nagpapakita ng paghahambing.

Nagkakaiba, Nagkakapareho sa Maraming Aspeto.

Pag-usapan natin!.

1. Sa anong aspekto naiiba ang bansang India sa bansang Singapore?

2. May pagkakaiba ba o pagkakatulad ang kultura ng India sa Singapore? Bigyang-patotoo ang iyong sagot.

Ang paghahambing ay paglalarawan ng kaibahan at pagkakatulad ng dalawa o higit pang mga bagay.

May dalawang uri ng paghahambing.

 1. Paghahambing ng Magkatulad
  • Ginagamit kung ang dalawang inihahambing ay antas na katangian ng isang tao, o bagay, etc.
 2. Paghahambing na di Magkatulad.
  • Ginagamit kung ang hinahambing ay magkaiba ang antas ng isang bagay o anuman.

Mga Halimbawa ng Magkatulad na paghahambing:

 1. Magkasing-tangkad lang si Peter at si Ella kaya sila ay ginawang pares sa sayaw.
 2. Magkasing-kahulugan lamang ang dalwang salita na ‘yan.
 3. Ang buhok namin ni Helena ay magkasing-haba lamang.
 4. Tatlong tao na ang pumasok na magkasing-edad.
 5. Magkasing-haba ang pasensya namin ni Audrey.

Mga Halimbawa ng Di-Magkatulad na paghahambing:

 1. Mas matangkad pa ako sa iyo, Peter.
 2. Hindi totoo ang sinabi niya, mas mahal kita Ella.
 3. Mas malayo ang bahay ko sa bahay mo.
 4. Mas agresibo si Manny Pacquiao laban kay Horton.
 5. Ako ay mas mapayat kesa kay Aj.

Upang mas lalong maunawaan ang ang pinagkaiba ng dalawang uri ng paghahambing, narito ang isang video. Pakinggan at pag-aralang mabuti.

 

Credits

Talasanggunian

Catig, L. C. (2018). Nagkakaiba Nagkakapareho sa maraming Aspekto. Retrieved from https://youtu.be/_xBY7WRV-vw

Esteban L. L. (2020). Ang Epiko (Kahulugan, Katangian at Halimbawa). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=FtydLGx_R5A

Ki. (2020). Dalawang Uri Ng Paghahambing: Mga Halimbawa At Kahulugan. Retrieved from https://philnews.ph/2020/03/05/dalawang-uri-ng-paghahambing-mga-halimbawa-at-kahulugan/

MatutoKayGuro. (2021). Paghahambing: Dalawang Uri ng Paghahambing. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=BdFRNVcC1Gg

Tagalog lang. (2002). Ano ang Epiko? Retrieved from https://www.tagaloglang.com/epiko/

Peralta, R. N. et al. (2017). Panitikang Asyano modyul ng mag-aaral sa Filipino. Pasig City

Fred_ship Club. (2019). Rama at Sita- Epiko ng Hindu India. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=E4SVHxjrUDo