היחיד והיחד

Teacher Page

היחיד והיחד בסרטי "עדים וחינוך" – מערך שיעור ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב

אביה סלומון-חובב ובלהה שילה
מיועד לתלמידי החטיבות העליונות
משך הפעילות: כ-90 דקות רציונל:
"עדים וחינוך" הנו פרויקט ייחודי של יד ושם, שבמסגרתו הופקו סרטים המהווים מסעות אוטוביוגרפיים חינוכיים של ניצולי שואה, החושפים באמצעותם זיכרונות חיים המתועדים בנופי עברם. הסרטים עוקבים אחר מסעם אל המקומות שבהם עברו את זוועות השואה, ומסתיימים במקומות שבהם מצאו, לאחר החורבן, את הכוחות לשוב ולחזור לחיים. 
במהלך הצפייה בסרטים אנו נחשפים, בין היתר, לרוח הסולידריות היהודית, שאפיינה את החיים בקהילות לפני השואה, במהלכה ואחריה. הדאגה והאחריות ההדדית היו עבור הקורבנות עוגן של חמלה, שפיות ולעתים הצלה. ואולם, לעתים גבר ה"יחיד" על ה"יחד" במאבק להישרדות ויצר שאלות ודילמות ערכיות. במהלך שיעור זה אנו מבקשים ללוות את העדים, גיבורי הסרטים, מנקודת מבט זו, ולהעניק לתלמידים פרספקטיבה נוספת בלימוד השואה.

מטרות השיעור:
  1. היכרות עם העדים וסיפורם האישי.
  2. הקדשת תשומת לב לערכים כערבות יהודית במהלך המסע של העדים, מימי ילדותם ועד לשחרור, באמצעות מקרים יחידים המהווים יחד חלק ממארג אנושי, יהודי, שביקש להיאחז בחיים ובמשמעותם גם בתקופות השחונות והאפלות ביותר של המין האנושי.
  3. ניסיון להבין את משמעות ה"יחד" במהלך תקופת ההתפרקות של הקהילה היהודית והמשפחה בתוכה. במהלך הלימוד ייבחנו המושגים בכלים שאינם שיפוטיים, מתוך הבנה שסוגיית "היחד" היתה, לעתים קרובות, משקל כבד מנשוא עבור היחיד, בייחוד במציאות של השמדה.

בשיעור זה תמצא מבחר גדול של נושאים לדיון על היחיד והיחד בתקופת השואה. אנו ממליצים לבחור כמה נושאים בכל תקופה כדי לאפשר דיון מעמיק ורציני בנושא. בכל קטע מודגש הנושא בצבע, על מנת להקל את הבחירה.
על מנת להקל על המורה, לעיתים לצד השאלות לדיון הוספנו בסוגריים תשובה מתומצתת.