Afrikaans Huistaal - Homofone Graad 9

Introduction

Onderwyser groet die leerders.

Die onderwyser sê die leerders moet sit en hulle skryfboeke uithaal.

Vertoon strokiesprent op witbord.

Vra leerders om die strokiesprent te gebruik deur te sê watter afleidings hulle kan maak deur na die twee prente te kyk asook watter ooreenkomste daar tussen die twee prente is.

 

Leerders antwoord:

Prent 1: die huis brand, dit is ’n noodgeval, nood.

Prent 2: noot, note, musieknote.

Task
 1. Verskaf die definisie van die homofoon asook jou eie voorbeeld.
 2. Kies die korrekte homofoon en onderstreep dit:
  1. Ons het in die vlei/vly tussen die riete gespeel.
  2. Ek vly/vlei die meisie en sê sy is pragtig.
  3. Die meisie vly/vlei haar op die gras neer.
  4. Die man met die baie karre is reik/ryk.
  5. Ons eet reis/rys sam die vleis vir aandete.
  6. Ons reis/rys deur die land.
  7. Die meisie wat gereeld in die gymnasium boer, se lyfie is viets/fiets.
  8. Ek ry met my fiets/viets deur die strate.
  9. Hy leun/leuen teen die muur.
  10. Hy vertel ’n leuen/leun om uit die moielikheid te kom.              [12]
Process

Woorde wat dieselfde klankvorm het, maar die spelling, betekenis en herkoms verskil

Evaluation
 1. Dit is woorde wat dieselfde klankvorm het, maar die spelling, betekenis en herkoms verskil: Ek bleik die wasgoed met bleikmiddel. Dit blyk die waarheid te wees.
 2. Kies die korrekte homofoon en onderstreep dit:
  1. Ons het in die vlei/vly tussen die riete gespeel.
  2. Ek vly/vlei die meisie en sê sy is pragtig.
  3. Die meisie vly/vlei haar op die gras neer.
  4. Die man met die baie karre is reik/ryk.
  5. Ons eet reis/rys sam die vleis vir aandete.
  6. Ons reis/rys deur die land.
  7. Die meisie wat gereeld in die gymnasium boer, se lyfie is viets/fiets.
  8. Ek ry met my fiets/viets deur die strate.
  9. Hy leun/leuen teen die muur.
  10. Hy vertel ’n leuen/leun om uit die moielikheid te kom.
Conclusion

Die onderwyser sluit die les af deur huiswerk te gee.

Credits

Verwysings: Die AWS; HAT;  Viva Afrika

Teacher Page