BALAGTASAN: MGA HUDYAT NG PAGSANG-AYON AT PAGSALUNGAT

Introduction

KAHULUGAN NG BALAGTASAN

ANO NGA BA  ANG BALAGTASAN?

Ang balagtasan ay mayroong dalawa o higit pa na mga kalahok na mayroong pinagtatalunang tungkol sa isang napiling paksa. Bawat kalahok ay magpapahayag ng kanya-kanyang mga pananaw na pawang tumutula. Ang mga sagot ng bawat isang kasali ay dapat ding gawin sa kaparehong paraan. Maaari ring matawag ang balagtasan na debateng patula o pagtatalong pasalaysay. Itinuturing na sining ang balagtasan dahil hindi lamang sining ng pagbigkas ang nabibigyang pansin ng mga manonood sa nagtatalo kundi maging ang kanilang masining na kumpas ng kamay at ekspresyon ng mukha. Maging ang paraang kanilang ginagawa habang nagpapalitan ng matuwid ay kakikitaan ng sining.Isang pagtatalo na ginagamitan ng paraang patula. Ito ang  maikling pagpapakahulugan sa balagtasan. Dahil pagtatalo, ang balagtasan ay nangangailangan ng paksang pagtatalunan.

Saan nga ba nagsimula ang salitang balagtasan?

 Nagsimula ang salitang Balagtasan sa orihinal na apelyido ni Francisco Baltazar, na "Balagtas" dahil nabuo ito sa panahong ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kanyang kapanganakan, na kung saan ang salitang Balagtasan rin ay ang mas naunang salita sa Bukanegan at Crisotan. 

Sa balagtasan ay may tinatawag na "hukom". Ang hukom ng balagtasan ay tinatawag na lakandiwa kung lalaki at lakambini naman kung babae. Siya ang magpapasiya kung sino ang nagwagi nang patula o pasalaysay.

Sandigan ng lahi... Ikarangal natin. Sa araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang pag-unawa mo sa kahulugan ng balagtasan. Gayundin,  tatalakayin din natin dito ang Mga Hudyat ng Pagsang-ayon at Pagsalungat. May inihandang halimbawa ng balagtasan sa araling ito upang mas lalong mong maunawaan at maintindihan ang ating paksa. 

 

Task

Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan na makapagtatanghal ng isang balagtasan tungkol sa pag-ibig na kung saan makikita ang husay sa pagtula o pakikipagtalo. Ang pagganap na ito ay kailangang kakitaan ng husay sa pagbigkas ng mga salita, husay sa pagtatanghal at husay sa pagsang-ayon o pagsalungat sa tinatalakay na paksa. Subalit, bago mo magawa ang pagtatanghal na ito, kailangan mo munang maunawaan at malaman ang mga hudyat ng Pagsang-ayon at Pagsalungat gamit ang wastong anyo ng pandiwa sa iba't ibang aspekto. 

Process

Mga Hudyat ng Pagsang-ayon at Pagsalungat

Ang mga salitang pasang-ayon at pasalungat ay nagbibigay ng kompermasyon na ika’y sumasang-ayon o hindi sa isang paksa, pahayag, o ideya. Mahalaga ito dahil nabibigyan ng klarong interpretasyon ang mga kasama mo sa komunikasyon.

Ang ilan sa mga hudyat na salita o pariralang ginagamit sa pagsang-ayon ay kabilang sa pang-abay ng panang- ayon gaya ng:

 •  bilib ako sa iyong sinabi na
 •  ganoon nga
 •  kaisa mo ako sa bahaging
 •  maasahan mo ako riyan
 •  iyan din ang palagay ko
 •  iyan ay nararapat 
 • sang-ayon ako
 •  sige
 •  lubos akong nananalig

Ang pasalungat naman na mga salita ang nangangahulugan na ika’y mayroong pagtanggi sa paksa, o ideyang inilalahad. Halimbawa:

 •   ayaw ko ang pahayag na…
 •   hindi ako naniniwala riyan..
 •   hindi ako sang-ayon dahil…
 •   tayo hindi magkasundo..
 •   hindi totoong..
 •   huwag kang…
 •   ikinalulungkot ko…
 •   maling-mali talaga ang iyong …
 •   sumasalungat ako sa…

 

Ngayon naman ay ating bigyang pansin ang halimbawa ng Balagtasan upang mas lalo mong maunawaan ang ating paksa.

Halimbawa ng Balagtasan:

 

Evaluation

Pag-usapan natin:

1. Sa iyong pagkakaunawa, ano ang balagtasan?

 

2. Saan nagsimula ang salitang "Balagtasan"?

 

3. Magbigay ng ilang halimbawa ng pagsalungat at pagsang-ayon. Gamitin ito sa pangungusap. 

 

4. Mula sa napanood na halimbawa ng balagtasan, kung ikaw ay isa sa mga mambabalagtas, ano ang sasang-ayunan mo ?

 

5. Paano makatutulong ang balagtasan sa kagaya mong mag-aaral?

Credits