Bryan Verdejo

Introduction

"Mga uri ng pamumuhay"

Task

Tutukuyin ng mga mag aaral ang iba't ibang uri ng pamumuhay gamit ang mga litrato

Process

Gagawa ang mag aaral ng career path sa pan sarili nilang career path

Evaluation

Ang mga mag aaral ay tutukuyin ang kanilang career path para sa kanilang nais. 

Conclusion

Mag kakaroon sila ng sapat na kaalaman upang matukoy ang kanilang minimithing pamumuhay.

Credits

Edukasyon sa Pag papakatao