Edwhin

Introduction
  • Layunin : kabutihang panlahat 
Task

Group activity 

Debatee

Process

Hahatiin ang klasse sa 2 pangkat at pagdedebatihan ang salitang kabutihan

Evaluation

Mag kakaroon sila ng idea para sa tunay na kahulugan ng kabutihang panlahat 

Conclusion

Its very creative not east to use