Η προστασία του περιβάλλοντος

Introduction

Όλοι να συμβάλλουμε για την προστασία του περιβάλλοντος! | PROSPER HELLAS S.A. | συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

 

Εισαγωγή

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την κοινωνία των ανθρώπων, καθώς αποτελεί πηγή φυσικού και οικονομικού πλούτου. Μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος ο άνθρωπος εξασφαλίζει το μέλλον του, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης που δεν βρίσκονται σε σύγκρουση με τη φύση. Έτσι, θα πρέπει οι δραστηριότητες των κρατών και των μελών της κοινωνίας να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

 

 

 

Task

Σελίδα μαθητή

Εργασία

Στόχος είναι να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και τον εντοπισμό των ενεργειών που είναι επικίνδυνες προς αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθεί η απαραίτητη οικολογική συνείδηση και θα συνειδητοποιήσετε την αξία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθείτε είναι οι εξής:

 • Δημιουργία λίστας με τις δραστηριότητες των ανθρώπων που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον.
 • Καταγραφή τρόπων σε μια λίστα για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Δημιουργία μιας αφίσας ευαισθητοποίησης των ατόμων.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι τα: word, powerpoint.

Καλή επιτυχία!

Process

Σελίδα μαθητή

Διαδικασία

Η αποστολή σας για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά!

Θα χωριστείτε σε 3 ομάδες και κάθε ομάδα θα αναλάβει από μια δραστηριότητα.

1η ομάδα: Δημιουργήστε μια λίστα με δραστηριότητες των ανθρώπων που θέτουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον. Αν σας είναι ευκολότερο δημιουργήστε ένα χάρτη εννοιών. Θα σας βοηθήσει η παρακάτω διεύθυνση:https://www.eea.europa.eu/el/themes/environmental-themes

2η ομάδα: Αναζητήστε και καταγράψτε σε μια λίστα τρόπους για την προστασία και διαφύλαξη του πλούτου του φυσικού περιβάλλοντος. Θα σας βοηθήσει το παρακάτω βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=wvW8G2fMnrY

3η ομάδα: Δημιουργήστε μια αφίσα για την ευαισθητοποίηση των μελών της κοινωνίας αναφορικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος και με την αναγκαιότητα προστασίας τους. Θα σας βοηθήσει η παρακάτω διεύθυνση: https://helmepa.gr/helmepa/ti-einai-i-helmepa/itemlist/category/36-perivallontiki-evaisthitopoiisi

Evaluation

Ρούμπρικα αξιολόγησης

Περιγραφή

Καλά Πολύ καλά Άριστα Σκορ
Αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών        
Έκφραση, ορθογραφία και εμφάνιση εργασίας        
Συνεργασία και παρουσίαση της εργασίας        

 

Conclusion

Σελίδα Μαθητή
Συμπέρασμα

Μπράβο σας! Ολοκληρώσατε τις δραστηριότητές σας!
Για ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω ερωτήματα:

 • Γνωρίζετε τους κινδύνους για το περιβάλλον;
 • Μπορείτε να προτείνετε τρόπους για την προστασία του;
 • Συνειδητοποιήσατε την αξία του φυσικού περιβάλλοντος;
   
Credits

Εκπαιδευτικός: Μ. Κοκκίνη

Teacher Page

Eισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το διδακτικό σενάριο για να μυήσει τους μαθητές στη δημιουργική χρήση του διαδικτύου και των ΤΠΕ γενικότερα και παράλληλα να τους ευαισθητοποίηση το ενδιαφέρον για το περιβάλλον. 

Μαθητές
Χωρίζει τους μαθητές σε τρεις ομάδες, ώστε μέσω της συνεργασίας να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα τους ανατεθούν.

Διδακτικοί στόχοι

Διαδικασία

Οι μαθητές:

 • Να εντοπίσουν τις δραστηριότητες των ανθρώπων που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον.
 • Να αναζητήσουν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση
 • Να κατανοήσουν την σημασία της συλλογικότητας.
 • Να συνειδητοποιήσουν την αξία του περιβάλλοντος.

Αξιολόγηση

Η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ρούμπρικα αξιολόγησης αναφορικά με την υλοποίηση των δραστηριότητων τους.

Πηγές

:https://www.eea.europa.eu/el/themes/environmental-themes

https://www.youtube.com/watch?v=wvW8G2fMnrY

https://helmepa.gr/helmepa/ti-einai-i-helmepa/itemlist/category/36-perivallontiki-evaisthitopoiisi