Jak napisać dobry kryminał?

Introduction

Wstęp
W przygotowanym przez nas zadaniu wstęp powinien pełnić taką samą rolę jaką pełni w dobrze napisanej książce. Mówiąc wprost powinien on wprowadzać do tematyki, którą mamy zamiar poruszać i co najważniejsze zainteresować odbiorców problemem, którym będziemy mieli się zająć. Pamiętajmy jednak, że jest jeszcze za wcześnie na zdradzanie właściwego zadania, które postawimy przed odbiorcami.

Co to jest kryminał?

Kim są bohaterowie kryminału?

Task

Zadanie

Jest to chyba najistotniejszy z projektowanych przez nas etapów, dlatego należy poświęcić mu najwięcej uwagi. Jak sama nazwa wskazuje to w tym miejscu powinniśmy jak najdokładniej wyjaśnić co będzie celem przygotowywanego przez nas WebQuestu. Jeżeli chodzi o wybór problemu jakiego rozwiązaniem zajmą się odbiorcy naszego WebQuestu to jedynym co ogranicza nas jako autorów jest nasza wyobraźnia. Zadania mogą dotyczyć  wszystkich dziedzin życia, największym błędem jaki możemy popełnić jest założenie, że skoro nasza praca oparta  będzie w dużej mierze o Internet i jego zasoby to WebQuest może sprawdzić się tylko w nauczaniu informatyki. Istnieje wiele WebQuestów wykorzystywanych przez polonistów, historyków, geografów, matematyków, nauczycieli języków obcych i co ostatnio bardzo popularne metoda ta często wykorzystywana jest w związku z zagadnieniami poza szkolnymi takimi jak regionalizm czy integracja europejska. Istotnym elementem jest natomiast typ zadania, które zamierzamy postawić przed odbiorcami. Przygotowując WebQuest możemy wybierać z pośród wielu rodzajów zadań takich jak przygotowanie prezentacji na określony temat, opracowanie konkretnego dokumentu w edytorze tekstu, przygotowanie strony internetowej, zrobienie plakatu, opracowanie planu uroczystości szkolnej lub konferencji, a nawet opracowanie trasy wycieczki. Pamiętać musimy tylko o jednym aby zadanie było dopasowane do umiejętności odbiorców oraz że nie chodzi tu tylko o zebranie informacji, ale również o ich przetworzenie unikajmy więc zadań typu „znajdź kilka informacji na temat… i wklej je do dokumentu tekstowego”. Zamiast tego warto wymyślić zadanie bardziej skomplikowane, które da szansę uczniowi wcielić się w ciekawą rolę (np. dziennikarza przygotowującego artykuł) lub sprawdzić się w niecodziennej sytuacji (np. polityka szukającego rozwiązania określonego konfliktu). Musimy jeszcze ustalić ile czasu przeznaczymy na rozwiązanie przygotowanego zadania czy ma ono być wykonane na jednych zajęciach czy też rzez kilka miesięcy. Na zakończenie wspomnę tylko o jednym, ale istotnym szczególe bez względu na to jakie zadanie wymyślimy musimy pamiętać by dokładnie wyjaśnić odbiorcom co i w jaki sposób mają wykonać.

Dokonasz rozpoznania w literaturze kryminalnej, zgromadzonej w bibliotece szkolnej.

Wypożyczysz i przeczytasz jedną powieść kryminalną.

Na osi czasu rozpiszesz fabułę.

Opiszesz bohaterów i ich role w intrydze.

Zapoznasz się z gatunkiem: powieść kryminalna.

Utworzysz katalog powieści kryminalnych, zgromadzonych w bibliotece szkolnej.

Dołożysz do katalogu krótkie opisy powieści i ilustracje.

Stworzysz przykładowy plan wydarzeń kryminału.

Swoje odkrycia zamieścisz na slajdach prezentacji multimedialnej.

Process

Proces

Przygotowanie tego etapu może przysporzyć nam nie lada kłopotu, ponieważ bardzo łatwo tutaj o pomyłkę. Jeżeli chcemy uniknąć pomyłek pamiętajmy, żeby nie pomylić PROCESU z ZADANIEM, mam tu na myśli przede wszystkim wyraźne rozdzielenie tych etapów. W zadaniu mówiliśmy co uczniowie maja zrobić tutaj natomiast powinniśmy im wskazać w jaki sposób powinni do wskazanego celu dążyć.  Cały kłopot z procesem polega na tym, że tego typu elementy rzadko występują w innych metodach edukacyjnych. Założeniem WebQuestu jest, że wyraźnie informujemy ucznia co i w jaki sposób powinien zrobić tak aby mógł się on skoncentrować na pozyskiwaniu informacji i opracowywaniu produktu końcowego.  Proces więc w dużym uproszczeniu można potraktować jako swoistą instrukcję obsługi, która ma za zadanie pomóc uczniowi zrealizować powierzone mu zadanie w możliwie najlepszy sposób.

Wizyta w bibliotece szkolnej.

Rozmowa z nauczycielem bibliotekarzem nt. zgromadzonych kryminałów i przegląd katalogu bibliotecznego.

Poszukiwania w Internecie, zapisywanie materiałów z podaniem ich źródeł.

Poszukiwania w innych źródłach informacji.

Prezentacja multimedialna.

Evaluation

Ten etap powinien nazywać się po polsku: Źródła

Źródła

Skoro wskazaliśmy już uczniom co i w jaki sposób mają wykonać, teraz przyszła pora na wskazanie im gdzie mają szukać informacji. Może się to wydać dziwne, ale pamiętajmy o tym, że WebQuest ma uczyć wyszukiwania w Internecie informacji sprawdzonych i wartościowych. Dlatego naszym obowiązkiem jest wskazanie odbiorcom szeregu adresów stron internetowych, na których będą mogli oni znaleźć  rzetelne informację. W ten sposób pokażemy uczniom gdzie i w jaki sposób szukać w Internecie pożytecznych treści.

Conclusion

Konkluzja

Ten etap to po prostu zakończenie naszego WebQuestu i tak jak na epilog przystało powinno się w nim znaleźć podsumowanie wykonanej przez uczniów pracy. W zakończeniu ważne jest również uzmysłowienie uczniom jak ważną pracę wykonali i co dzięki jej wykonaniu zyskali. Pamiętajmy jeszcze, że w dobrym zakończeniu powinniśmy zachęcić uczniów do dalszego poszerzania wiedzy i zgłębiania danego tematu.

Credits

Zaliczenie

W tej części naszej pracy musimy przygotować zestaw kryteriów według, których będziemy oceniać pracę uczniów. WebQuest musi zawierać jasne i czytelne kryteria przyszłej oceny, aby uczniowie zanim przystąpią do pracy wiedzieli na co mają zwrócić uwagę. Ten element często przyjmuje formę tabeli, w której łatwiej jest przedstawić kryteria oceny poszczególnych elementów pracy. Najczęściej stosuję się trójstopniowy system oceniania początkowyrozwijający i znakomity, czasem dodaje się jeszcze jeden poziom wzorcowy.