Jeffrey

Introduction

Ang mga isyung moral tungkol sa buhay ay dapat natin maunawaan sapagkat napakahalaga na maunawaan natin ito upang magkaroon tayo ng pag papahalaga sa sarili. At maging aware tayo sa mga nangyayari.

Task

Pag gawa ng reflection patungkol sa mga isyung moral tungkol sa buhay

Process

Kailangan maging maayos at May process or steps para makagawa ng reflection. 

Evaluation

Mag basa sa Internet patungkol s a isyung moral. 

Conclusion

Magkatoon ng appreciation sa sarili Kong paano pahalagahan ang buhay.