Maikling Kuwentong Makabanghay - Singapore

Introduction

Ano ang Maikling Kuwentong Makabanghay?

Ang banghay ay ang maayos o masinop na daloy ng magkakaugnay na pangyayari sa mga akdang tuluyan tulad ng maikling kuwento, anekdota, mito, alamat at nobela. Ang mga akda ay makapag-iiwan lamang ng kakintalan sa isipan ng mga mambabasa kung may mangyayari at kung masasagot ang mga katanungang tulad ng sumusunod:

 • Ano ang nangyari?
 • Bakit iyon nangyari?
 • Ano ang naging wakas?

Samakatuwid, ang maikling kuwentong makabanghay ay isang uri ng maikling kuwentong binibigyang-diin ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.

Maglibot tayo at magsaliksik tungkol sa iba't ibang bansa sa Timog-Silangang Asya. Sabay nating pag-aralan ang ilan sa kanilang panitikan na may malaking impluwensiya sa uri ng panitikan na mayroon tayo ngayon. Halika at alamin din natin ang kanilang kultura, uri ng edukasyon, paraan ng pamumuhay at ilang panitikang magpapakita sa iba't ibang impormasyon tungkol sa Singapore. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng bahaginan ng mga bagay na ating natuklasan.

Sa araling ito, inaasahang mauunawaan ang isang maikling kuwentong makabanghay mula sa Singapore na pinamagatang "Ang Ama" na isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Kaugnay ng araling ito, ang pagtalakay sa mga kataga o pahayag na gamit sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o Transitional Devices na makatutulong upang mas higit na maunawaan ang maikling kuwentong tatalakayin. Mayroon ding mga gawaing kailangan mong isagawa upang malinang ang lahat ng kasanayan na dapat mong taglayin bilang mag-aaral.

 

Task

Sa pagtatapos ng araing ito, ikaw ay inaasahang makagagawa ng isang graphical presentation ng isang kuwento batay sa sumusunod na pamantayan:

a. hikayat sa unang tingin

b. kumpleto ang mga elemento (tagpuan, tauhan, banghay) at

c. pagkamasining

Process

Ang Pilipinas at Singapore ay nagkakatulad sa paglalathala ng maikling kuwento. Ito ay isang paraan ng maglalahad ng saloobin at damdamin na maaring nangyari sa paligid, makatotohanan o bunga ng malikot na pag-iisip ng manunulat. Bagamat mahaba ang ganitong uri ng akda ay nakapupukaw ito ng pansin ng mga mambabasa. Narito't pakinggan at panoodin natin ang maikling kuwentong makabanghay, "Ang Ama" na mula sa Singapore.

Sa Antas ng Iyong Pag-unawa

Sagutin ang mga gabay na tanong.

 1. Paano simulan ng may-akda ang kuwento?
 2. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento?
 3. Ano-ano ang katangian ng ama ang nangibabaw sa kuwento? Anong bahagi o pangyayari sa kuwento ang nagpapakita ng mga nabanggit na katangian?
 4. Anong pangyayari sa kuwento ang nakapagpabago sa di-mabuting pag-uugali ng ama? Isalaysay.
 5. Paano ipinakita ng ama ang kaniyang pag-mamahal sa anak?
 6. Paano nagwakasa ang kuwento?

Pagsasanib ng Gramatika/Retorika

Batay sa bahagi ng kuwentong iyong binasa, bumuo ng ilang pahayag na may kinalaman dito ayon sa tamang pagkakasunod-dunodgmit ang sumusunod na salita upang malaman mo kung nakatutulong ang paggamit ng transitional devices sa pagsasalaysay.

 • subalit
 • datapwat                   
 • ngunit                   
 • samantala                   
 • saka                   
 • kaya                   
 • dahil sa                   
 • sa wakas                   
 • sa lahat ng ito                   
 • kung gayon

Ang mga pangatnig ay ginagamit sa pag-uugnay-ugnay ng mga pangungusap at sugnay. Sa pamamagitan nito, napagsusunod-sunod natin nang tama ang mga pangyayari  sa isang kuwento  ayon sa tamang gamit nito. Pangatnig ang tawag sa mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay at naman ang tawag sa mga kataga na nag-uugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, (naratibo) at pagilista ng mga ideya, pangyayari at iba pa sa paglalahad.

Kasunod ang ilang halimbawa ng pangatnig na karaniwang ginagamit sa Filipino:

Mga Pangatnig

1. subalit - ginagamit lamang kung ang datapwat at ngunit ay ginamit na sa unahan ng pangungusap.

Halimbawa:

 • Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan.
 • Mahal ka niya, subalit hindi niya gaanong naipakikita ito.
 • Marami na akong natutuhan, ngunit tila kulang pa ito.

2. samantala, saka - ginagamit na pantuwang

Halimbawa:

 • Siya ay matalino saka mapagbigay pa. 
 • Abala ang lahat, samantalang ikaw ay walang ginagawa.

3. kaya, dahil sa - ginagamit na pananhi

Halimbawa:

 • Kaya hindi natututo ang tao dulot ng kaniyang kapalaluan.
 • Siya'y nagtagumpay dahil sa kaniyang pagsisikap.

 

Transitional Devices

1. sa wakas, sa lahat ng ito - panapos

Halimbawa:

 • Sa wakas, natuwa ang ama dahil sa kabaitan ng anak.
 • Sa lahat ng ito, napagtanto ng mga anak na sila'y mahal na mahal ng kanilang ama.

2. kung gayon - panlinaw

Halimbawa:

 • Malinaw ang paalala ng ina sa kaniya, kung gayon kailangan niyang pagbutihin ang kaniyang pag-aaral.
Conclusion

Ang "Ang Ama", ay isang uri ng kuwentong makabanghay na nakatuon sa pagkakabuo ng mga pangyayari. Mahalagang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang estilo na ginamit ng may akda. Tandaan ang sinabi ni Edgar Allan Poe, Ama ng Maikling Kuwento na ang maikling kuwento ay likha ng guni-guni at bunga ng isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nababasa sa isang tagpuan, nakakapukaw ng damdamin at mabisang nakapagpapkintal ng diwa o damdaing may kaisahan.

 

Credits

Talasnggunian

Padayon Wikang Filipino (2021) Ang Ama Isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=HPhvhsycOhk

Padayon Wikang Filpino (2020) Kuwentong Makabanghay. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ijace24IirY

Peralta, et al. Pantikang Asyano Ika-siyam na Baitang Modyul ng Mag-aaral sa Filipino. (2017)

Teacher Page

Ang WebQuest na ito ay ginawa ni Beverly A. Magsumbol (BSED4-FILIPINO), bilang pangangailangan sa asignaturang Technology for Teaching and Learning Filipino.