Marlex Casajes

Introduction

Katarungan Panlipunan 

Task

Role play

Process

Magbibigay ako ng isang aktibiti kung saan mahahati kayo sa dakawang grupoang nasA kaliwang hanay ay ang unang at ang nasa kanang hanay ay pangalawang pangkat. Bawat grupo ay bibigyan ng maiksing senaryo ng katarungan pang lipunan na ating tatalakayin at ito ay dapat maganapan nyo ng mahusay.

Evaluation

Para mas madami silang malaman tungkol sa katarungan pang lipunan at madagdagan ang kanilang kalaman 

Conclusion

Para maituro at mas mapaunlad ang kaalaman ng mga bata tubgkol sa katarungan pan lipunan