Matematike

Introduction

Mire se vini!

Task

Ne kete site do te gjeni informacione rreth matematikes.

 

Process

a) \displaystyle 3x-y=12

\displaystyle 3x=12+y

\displaystyle x=\frac{12+y}{3}

Tani zëvëndësojmë x tek ekuacioni i parë:

\displaystyle \frac{12+y}{3}-2y=-1

\displaystyle 12+y-6y=-3

\displaystyle -5y=-15

\displaystyle y=\frac{-15}{-5}=3

Tani zëvëndësojmë vlerën e y tek ekuacioni i parë dhe zgjidhim ekuacionin:

\displaystyle x-2\cdot 3=-1

\displaystyle x=-1+6

\displaystyle x=5

Përgjigje: Zgjidhje e sistemit është çifti i radhitur (3, 5).