Materijali i tehnike

Introduction

Programski sadržaji nastavnog predmeta materijali i tehnike, problemski su postavljeni i proizilaze jedan iz drugog.
U procesu realizacije programskih sadržaja iz oblasti različitih podloga za graviranje , tehnika visoke štampe , tehnikama duboke štampe , i tehnologije graviranja po predlošku. Treba obratiti pažnju na objedinjavanje utilitarnih znanja sa kreativnim razmišljanjem koje će omogućiti interakciju između teorije i prakse graverskog zanata. Takođe, treba insistirati na povezanosti sa praktičnim radom.

Celokupna nastava se izvodi u učionici prilagođenoj potrebama nastave navedenog predmeta. Izrazito je značajna uloga savremenih tehničkih sredstava koja omogućavaju jasnije vizuelno predstavljanje trodimenzionih figura i njihovih projekcija.

Nastava se odvija u korelaciji sa predmetima praktičan rad, teorija forme, crtanje i slikanje i istorija umetnosti uz neophodno upoznavanje učenika sa mogućnostima praktične primene stečenih znanja.

Task

Izvođenje nastave podrazumeva neposredan rad sa standardnim materijalima za aranžiranje uz neophodnu upotrebu skica, predložaka i različitih modela, kao i upotrebu informacionih tehnologija.

Učenike treba postepeno uvoditi u složenije zadatke i probleme i podsticati originalna rešenja. Uputiti ih da inspiraciju traže u prirodi, okruženju, narodnoj tradiciji, umetničkim delima... Uputiti učenike na korišćenje informacija iz različitih izvora. Poželjno je formirati elektronsku ili štampanu zbirku dizajnerskih rešenja enterijera i eksterijera koju treba koristiti u nastavi kao primer rešenja zadatog problema. Poželjno je da zbirka sadrži i odgovarajuće primere iz prirode i nacionalnog kulturnog nasleđa.

Nastava podrazumeva individualne korekture i konsultacije. Analizom rešenja problema, osposobiti učenike za procenu i samoprocenu radova.

Process

U skladu sa razvojem vestina djaci dobijaju pojedinacne  zadatke  kojim savladavaju proces nastave i usvajaju znanja.

zadaci su uskladjeni sa odredjenim vremenskim periodom po nastavnom planu i programu.

https://www.youtube.com/watch?v=GkdRqW1RyLs

https://www.youtube.com/watch?v=MZkARnmOdyE

https://www.youtube.com/watch?v=3s9hOGwUF-s

Evaluation

Učenici razviju manuelne veštine i ovladaju tehnikama ručnog graviranja, uvežbavanjem na materijalima lakim za obradu. Učenici efikasno komuniciraju verbalno, pisano i vizuelno, obrazlažu svoje stavove i prezentuju samostalne ili grupne radove i projekte, budu osposobljeni za samostalni i timski rad.

Podstiču se da pronalaze, sistematizuju i koriste informacije iz različitih izvora, i u skladu sa tim dobijaju ocene. S tim što sami procenjuju svoje radove i rade korekcije.

Conclusion

 Djaci pronalaze, sistematizuju i koriste informacije iz različitih izvora. Djaci na ovaj nacin sticu naviku da prate kulturne i umetničke manifestacije putem različitih medija, da posećuju izložbe, muzeje, legate, lokalitete...Na ovaj nacin bivaju osposobljeni da stečena znanja i umenja primenjuju u nastavi drugih predmeta, svakodnevnom životu, daljem školovanju i budućem zanimanju.

Teacher Page

Mirjana Bojovic

Škola primenjenih umetnosti 

Šabac