Mga Uri ng Kontemporaryong Isyu

Introduction

Sa ating kasalulkuyang panahon maraming pangyayari ang hindi natin inaasahang mganap at maraming isyu, suliranin at hamon ang kinahaharap ng ating bansa. Maaring ang mga ito ay bunga gawa ng tao o kaya naman ay dahil sa pagbabago ng ating panahon patungo sa modernong estado ng ating pamumuhay bunsod ng teknolohiya. Dahil dito mahalagang malaman natin kung ano nga ba talaga ang mga isyung kinahahrap ng ating bansa upang atin itong maunawaan at mabigyan ng solusyon.

Sa katapusan ng modyul na ito, ang mga magaaral ay inaasahang:

·       Nabibigyang kahulugan kung ano ang kontemporaryong isyu, mga uri at ilang halimbawa nito.

·       Nabibigyang pagpapahalaga ang bawat aksyon na gagawin upang makatulong sa paglutas ng mga  suliraning may kinalaman sa Kontemporaryong isyu.

·       Nakakabuo ng mga solusyon na maaring makalutas sa mga kontemporaryong isyu.

Task

Upang malaman ang inyong kapasidad sa ating paksang tatalakayin mamili ng isa sa salitang Gobyerno at Mamayan upang sagutin ang katanungan at makalikha ng isang talata patungkol sa sino ang mas may responsibilidad sa paglutas ng Kahirapan Mamayan o Gobyerno? Isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel at mayroon lamang kayong 30 minuto para sagutan ito. 

Process

Ang salitang “kontemporaryo” ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan na maaaring nakaaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga paksang napapanahon na nagiging sanhi ng pagkakabagabag ng mga tao. Maaari rin itong mga pangyayaring naganap sa nakalipas na nakaaapekto hanggang ngayon sa lipunan.

Ang salitang “isyu” naman ay mga pangyayari, suliranin, o paksa na napag-uusapan at maaaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan mo na maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan.

sa makatuwid ang "kontemporaryong isyu" ay tumutukoy sa mga pangayayari, paksa, tema, opinion, o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Maaaring ito’y naganap o umiral sa nakalipas na panahon ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan.

Mayroong apat na uri ang Kontemporaryong isyu ito ay: 

Kontemporaryong Isyung Panlipunan- ito ay mga isyu o mahahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba’’t ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan, at ekonomiya. Halimbawa nito ay Terorismo, Kahirapan at Rasismo

Kontemporaryong Isyung Pangkalusugan – ito ay mga isyu na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o hindi nakabubuti sa mga tao sa lipunan. Halimbawa nito ay malnutrisyon, droga at CoVid 19

Kontemporaryong Isyung Pangkapaligiran – ay tumutukoy sa mga isyung may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit sa ating kalikasan. halimbawa nito ay global warming at mga kalamidad tulad ng bagyo baha at lindol

. Kontemporaryong Pangkalakalan -mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo, kasama dito ang mga usapin o isyung pang-ekonomiya. halimbawa nito ay online shopping, free trade, at pagtaas ng mga bilihin o inflation rate.

 

Evaluation

   Upang malaman kung talagang naintindihan na ninyo ang aralin natin sa araw na ito, naghanda ako ng isang aktibidad.

 Gamit ang internet lumikha ng isang tula o video presentation na may kinalaman sa kung ano ang kahalagahan ng pagiging mulat mo sa mga kontemporaryong isyu at sa papaanong paraan mo ito maggamit sa iyong buhay. Ang inyong output ay maaring ipost sa inyong fcaebook account at gamitin ang hashtag na #kahalagahanngKONTEMPORARYONGISYU.

Conclusion

Ang bawat isyu at suliraning ating kinahaharap sa kasalukuyan ay nagdudulot ng mabuti o kadalasan ay masamang epekto sa ting pamumuhay kaya nararapat lamang na bilang isang mag aaral ay alam natin at nauunawan natin kung saan patungkol ang mga isyung ito at ng sa ganon ay malaman natin kung ano ang mga hakbang at maplano ang mga solusyon na maaring ilatag o irekomenda upang malutas ang mmga kontemporaryong isyu na ito.

Credits

Department of Education. Araling Panlipuan 10 Materyal Pansanay, Learners Module. 2017. https://manilatoday.net/top-10-isyu-na-hinihintay-natin-ang-pagbabago/

 

Teacher Page

Ako si Ellaine Mae D. Oliveros mag aaral ng Mount Carmel College na nasa ika- 4 na taon sa Kolehiyo at kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies at isang magaaral na nangangarap tuparin ang nasimulang hamon upang maging mabuting Guro sa mga susunod na panahon.