Migrasyon

Introduction

MIGRASYON

 • Ito ay ang paglipat ng mga tao mula sa isang pook patungo sa ibang pook upang doon manirahan ng panandalian o pangmatagalan ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong political patungo sa iba pa maging ito man ay pansamantala o permanente. ayun sa Statistical Tables on Overseas Filipino Workers nasa 2.3 million OFW sa taong 2019 ang nag tatrabaho sa ibang bansa at sa loob naman ng pilipinas, nakatatanggap ng pinakamaraming migranteng Pilipino ang malaking lungsod, lalo na sa Maynila. Mauunawaan sa talakayang ito ang epekto ng migrasyon at ibat ibang uri ng migrasyon.
Task

Ang mag aaral ay inaasahang nailalahad ang kahulugan ng migrasyon, nasusuri ang mga dahilan nito, at nasusuri ang mga epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon at ang pang huli ay ang mag aaral ay makakapanayam (interview) sa isa sa mga kamag anak na OFW.

Process

Ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa maging ito man ay pansamantala o permanente. Ang mga sanhi ng pag-alis o paglipat ay kalimitang nag-uugat sa ilang dahilan gayundin ang mga epekto nito. Dalawa ang uri ng migrasyon ng mga tao. Ito ay maaaring panloob o panlabas. Ang panloob na migrasyon (internal migration) ay ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. Maaaring magmula ang tao sa isang bayan, lalawigan o rehiyon patungo sa ibang lugar. Migrasyong panlabas (international migration) naman ang tawag kapag lumipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon na manirahan o mamalagi nang matagal na panahon. Migrante ang tawag sa mga taong lumilipat ng lugar at sila ay nauuri sa dalawa – and pansamantala (migrant) at pampermanente (immigrant). Kagaya ng nabanggit, ang panloob na migrasyon ay nangyayari sa loob ng bansa. Ayon sa mga pananaliksik, ang migrasyon sa kulturang Pilipino ay nagsimula sa paglipat o pagdayo ng mga mamamayang taga-baryo patungong lungsod. Ang mga anak ay dumadayo sa lungsod upang makapag-aral sa mas magagandang paaralan o unibersidad hanggang sila ay makahanap ng trabaho sa lungsod. Ang gawaing ito ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino at naipagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Samantala, ang panlabas na migrasyon ay nangyayari kapag ang isang tao ay lumilipat ng ibang bansa upang manirahan o magtrabaho. Maraming nangingibang-bayan upang makahanap ng trabaho na may mas mataas na sahod. Sa kasalukuyan, marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa ibayong-dagat. Sila ay tinatawag na Overseas Filipino Workers (OFW). May ilan ding permanente nang naninirahan sa ibang bansa kasama ng kanilang mga pamilya doon.

FLOW

 Ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasoksa ibang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. Madalas ditong gamitin ang mga salitang inflow, entries o immigration, kasama din dito ang bilang ng mga taong umaalis o lumalabas ng bansa na madalas tukuyin bilang emigration,departures or outflows .kapag ibinawas ang bilang ng umalis sabilang ng pumasok nakukuha ang tinatawag na net migration.

 

STOCK

Ay ang bilang ng nandadayuhan na naninirahan o nananatili sa ibang bansa na nilipatan. Mahalaga ang flow sa pag unawa sa trend na daloy ng paglipat o mobility ng mga tao habang ang stock naman aymakakatulong sa pagsusuri sa matagalang epekto ng migrasyon sa isang populasyon.

EPEKTO NG MIGRASYONG PANLOOB SA PILIPINAS

(MABUTI)

•Nagkakaroon ng panustos sa pang araw-araw napangangailangan ang isang taong makahahanap nghanapbuhay ss kanyang paglipat ng lugar.

 

 (DI MABUTI)

• Labis na dami ng tao sa iisang lugar at nagsisiskip ang mga tao sa mga lungsod.

• Nahihirapan ang gobyerno na magbigay ng serbisyo sa dumaraming bilang ng tao sa lungsod.

• Kakulangan ng sapat na trabaho

EPEKTO NG MIGRASYON SA EKONOMIYA

 Ayon sa bangko sentral ng pilipanas, malaki ang naitutulong ngremittances ng ofws sa paglago ng ekonomiya ng bansa

EPEKTO NG MIGRASYON SA KARATAPANG PANTAO

 Pagsasakripisyo ng mga filipino ofw

 Pang-abuso ng mga recruitment agency illegal recruiter

 Nagiging biktima ng international syndicate o organized crime syndicate

EPEKTO NG MIGRASYON SA EDUKASYON

 Malaking demand para sa mga skilled workers at mga propesyunal.

 Maraming kabataang ang nahihikayat na kumuha ng kursi tulad ngengineering, marine transportation, marine enguneering atbp. dahilmataas ang demand.

EPEKTO NG MIGRASYON SA POLITIKA

 R.A. no. 9189 o absentee voting act of 2003

 R.A. no. 8042 o migrant worker and other filipinos act of 1995 upang lalong maprotektahan ang mga migrateng ofw.

MIGRASYON: PERSPEKTIBO AT PANANAWGLOBALISASYON NG MIGRASYON

Tumataas ang bilang ng mga bansang nakararanas at naaapektuhan ng migrasyon.

 Ang mga bansang madalas puntahan o dayuhin tulad ng Australia,New Zealand, Canada at United States ay patuloy pa ring dinadagsaat sa katunayan ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga bansangpinagmumulan nito.

 Malaking bilang ng mga migrante ay mula sa mga bansa sa Asya,Latin America at Aprika. Sa iyong pananaw, bakit kaya madalasdayuhin ang mga bansang nabanggit sa binasang teksto? Ipahayagang iyong saloobin.

MABILISANG PAGLAKI NG MIGRASYON

 Ang kapal o dami ng mga nandarayuhan ay patuloy ang pagtaas sa iba’t ibang rehiyon ng daigdig.

 Malaki ang implikasiyon nito sa mga batas at polisiya na ipinatutupadsa mga destinasyong bansa

PAGKAKAIBA-IBA NG URI NG MIGRASYON

 •  Hindi lamang iisang uri ng migrasyon ang nararanasan ng halos lahatng mga bansang nakapaloob sa usaping ito.
 •  May mga bansang nakararanas ng labour migration, refugeesmigration at maging ng permanenteng migrasyon nang sabay-sabay.
 •  Bukod sa nabanggit, mayroon pang tinatawag na irregular, temporaryat permanent migrants.

IRREGULAR MIGRANTS

 • Ay ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho at sinasabing over staying sa bansang pinuntahan

TEMPORARY MIGRANTS

 •  Tawag sa mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na maykaukulang permiso at papeles upang magtrabaho at manirahan nangmay takdang panahon.. ang ilan sa halimbawa nito ay mga foreignstudents na nag aaral sa bansa at mga negosyante na maaarilamang manirahan pansamantala ng anim (6) .

PERMANENT MIGRANTS

 •  Ay mga overseas filipinos na ang layunin sa pagtungo sa ibangbansa ay hindi lamang trabaho kundi ang permanenteng paninirahansa piniling bansa kaya naman kalakip dito ang pagpapalit ngpagkamamamayan o citizenship.

 

Evaluation

PANUTO: Sagutan ayun sa iyong pag kakaunawa.

1. Ano ang maaring maging aksiyon ng ating pamahalaan upang ang ating mga kababayan ay hindi na manirahan sa ibang bansa?

2. Sa iyong palagay bakit maraming mamayan ng bansang pilipinas ang nagingibang bansa? Ipaliwanag.

3. May epekto ba ang migrasyon sa isang pamilya? Patunayan.

4.May magandanag dulot ba ang migrasyon sa isang bansa? Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag.

5. Sa iyong palagay bakit maraming mga Pilipino ang irregular migrants o hindi legal ang pagtuloy o pag tatrabaho sa ibang bansa? Ipaliwanag

Conclusion

ISIPIN AT TANDAAN

 •  Ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa maging ito man ay pansamantala o permanente.
 •  Maraming mabuti at di mabuting epekto ang migrasyon sa lipunan,politika, at kabuhayan ng isang bansa.
 •  Naapektuhan ng migrasyon ang ugnayang panlabas ng pilipinas.
 • Maraming hamon na kinakaharap ng mga migranteng pilipinong nagtratrabaho sa ibang bansa. kabilang dito ang maprotektahan ang kanilang karapatang pantao. maging ligtas sa anumang gulo at mabigyan ng sapat na tulong    
 •  Hindi lamang iisang uri ng migrasyon ang nararanasan ng halos lahat ng mga bansang nakapaloob sa usaping ito.
 •  May mga bansang nakararanas ng labour migration, refugeesmigration at maging ng permanenteng migrasyon nang sabay-sabay.
 •  Bukod sa nabanggit, mayroon pang tinatawag na irregular, temporary at permanent migrants.
Credits

https://www.academia.edu/35095208/MIGRASYON

Araling Panlipunan 10 -Ikalawang markahan Modyul 3: Maga dahilan at epekto ng Migrasyon 

Teacher Bea Agda Arcenio Youtube channel 

Teacher Page

Ang webquest na ito ay nilikha ni Ogama, Mary Joy A, na kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies sa paaralan ng College of Sciences Technology and Communication Inc, Sariaya Quezon, para sa asignaturang Technology for Teaching and Learning 2 (TTL 2) sa ilalim ng pamamahala ni Mrs. Anabel Sta Cruz.