Множење броја 8 и бројем 8

Introduction

На претходном часу смо научили множење броја 8 и бројем 8. Сада ћемо обновити научено кроз решавање задатака.

Task

Ваш задатак је да погледате видео запис и подсетите се појмова: први чинилац, други чинилац и производ. Такође, како се назива знак који користимо приликом операције множења. Понављамо и таблицу множења броја 8 и бројем 8.

https://www.youtube.com/watch?v=ewS8CpAb-iI

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1589797925/ea5di7fxyiiapl2qiwke.png

Process

Напишите наслов у школске свеске: Множење броја 8 и бројем 8 - вежбамо. Погледајте следећи видео запис и препишите задатке за вежбање.

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1920617/597/os2-matematika-94-cas-mnozenje-broja-8-i-brojem-8-utvrdjivanje

Evaluation

Проверу тачности урађених задатака вршимо усмено, колективно. Тачност задатака проверавамо тако што црвеном бојицом штиклирамо тачно решење задатка или исправљамо решења уколико су нетачно урађена.

 

Conclusion

Играмо квиз знања: 

https://docs.google.com/presentation/d/1y5idDVqTMFj0OlI24sdqbd-7fV8vbNGu/edit#slide=id.p13

Веома успешно сте утврдили знања о множењу броја 8 и бројем 8 и успешно решили квиз знања.

Teacher Page

Маја Мицић

Основна школа "Јован Јовановић Змај"

Обреновац