Nobela mula sa Saudi Arabia

Introduction

Ano ang Nobela?

Ang isang nobela ay naglalahad ng mga pangyayaring pinagkabit-kabit gamit ang isang mahusay na balangkas. Ang pangunahing layunin nito ay maipakita ang hangarin ng bida at ng kontrabida gamit ang malikhaing pagsasalaysay ng mga pangyayari. Nararapat din na ang mga pangyayaring naitatala sa isang nobela ay magkakasunod, upang mapag-ugnay ng mga mambabasa ang mga nagaganap.

Alam mo ba na ang mahalagang sangkap sa nobela ay ang tauhan? Sila ang nagbibigay buhay at gumagalaw sa kuwento. May ginagawi ang mga pangunahing tauhan na maaring katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap sa mga mambabasa maging sa mga manonood. Subalit maari nating bigyan ng katuwiran kung bakit ginawi ito ng pangunahing tauhan batay narin sa mga pangyayaring nakapaloob sa akda.

 

Task

Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasusulat ng mahusay na sinopsis ng isang nobela mula sa mga akdang nabasa batay sa sumusunod na pamantayan:

a) Tauhan: Malinaw bang nailarawan ang mga tauhan?

b.) Banghay: Malinaw bang nailahad ang mga mahahalagang pangyayari sa nobela?

c) Tagpuan: Nailarawan ba kung saan naganap ang pangyayari?

Process

Ang Saudi Arabia ay isa sa mga bansa sa Timog-Kanlurang Asya. Nakabatay ang kanilang kultura sa paniniwalang Muslim o Islam. Nananampalataya sila na si Allah ang pangunahing Diyos at si Muhammad ang kanilang propetang nagpalaganap ng Islam. Ang mga lalaking Muslim ay pinapayagang mag-asawa hanggang apat kung kaya ng pamumuhay at kalagayan sa buhay. Ang ama ang pinakamakapangyarihan sa loob ng tahanan kaya itinuturing nila ang babae bilang mahina. Narito ang Nobela ng Saudi Arabia na pinamagatang Isang Libo't Isang Gabi na Isinalin sa Filipino ni Julieta U. Rivera.

Matapos mapanuod ang Nobelang Isang Libo't Isang Gabi narito ang ilang katanungan.

1. Sa iyong palagay tama ba ang ginawa ng pangunahing tauhan sa kuwento?

2. Ano ang gagawin mo kung sakaling mangyari sa iyo ang pangyayaring naransan ng babae sa nobela.

3. Anong mga positibong  katangian ang ipinapakita ng babae sa nobela.

Credits

Talasanggunian

Aguarin, P. (2016). Ano ang Nobela. Retrieved from: https://brainly.ph/question/400165

Gomez, N. (2017). Isang Libo't Isang Gabi Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=jpnFgoDOhK0&t=6s

Parantela, F. (2020). Nobela |Katangian ng Nobela | Elemento ng Tula | FILIPINO 10 Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=thavdcj-yX4 

Peralta, R. N. et al. (2017). Panitikang Asyano modyul ng mga mag-aaral sa Filipinio Pasig City: Republika ng Korea