Ο Ανθρώπινος Σκελετός

Introduction

Ποια είναι τα δομικά συστατικά του ανθρώπινου σκελετικού συστήματος;

Στην ιστοεξερεύνηση αυτή, οι μαθητές θα διερευνήσουν τη σύνθεση του ανθρώπινου σκελετικού συστήματος. Με τη χρήση βίντεο, παιχνιδιών αλλά και μιας τελικής εργασίας, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τα οστά και τις αρθρώσεις που αποτελούν το σκελετικό σύστημα.

 

Task

Δραστηριότητα

Αρχικά οι μαθητές θα διδαχθούν τα βασικά οστά του σώματος, ξεκινώντας από το κρανίο και τελειώνοντας στις πατούσες. Ακολούθως θα διδαχθούν τις αρθρώσεις και τις βασικές τους λειτουργίες. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό βίντεο, ηλεκτρονικό παιχνίδι, καθώς και μία τελική εργασία. Στην τελική εργασία, οι μαθητές σε ομάδες των τριών, θα σχεδιάσουν έναν σκελετό σε χαρτί, θα επισήμανουν τα τμήματα του και θα τον παρουσιάσουν στην τάξη.

Process

Διαδικασία:

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να προσδιορίσετε τα οστά του ανθρώπινου σκελετικού συστήματος και στη συνέχεια, συμπληρώστε το συνημμένο φύλλο εργασίας. Να είστε προσεκτικοί γιατι θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι.

http://www.innerbody.com/image/skelfov.html

 

 

Evaluation

Ακολουθήστε τους συνδέσμους και ολοκληρώστε τις εφαρμογές.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6378

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3153

Conclusion

Και τώρα η σειρά σας!! Χωριστείτε σε ομάδες των τριών και ζωγραφίστε ένα σκελετό.

Βάλτε μια ετικέτα με το όνομα κάθε μεγάλου οστού και κάθε μεγάλης άρθρωσης.

Παρουσιάστε στους συμμαθητές σας!

 

Credits

Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης -  Α' τμημα Ασπαιτε

Μάθημα: Έκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα 2018