PABULA: Elemento ng Pabula

Introduction

Ano ang kahulugan ng Pabula?

       Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kung saan ang pangunahing mga tauhan ay ginagampanan ng mga hayop. Sa akdang ito, ang mga hayop ay kumikilos at nakakapagsalita tulad ng mga tao. Sa wakas ng kwento, ang mga mambabasa ay inaasahang may mapupulot na mabuting aral at magandang asal.

       Karamihan sa mga pabula ay isinulat para sa mga bata. Ito ay karaniwang binabasa sa mga bata sapagkat madaling nitong naituturo ang pagkakatulad ng ugali ng mga tao sa mga hayop.

Ano ang mga Elemento ng Pabula?

        Ang pabula ay may apat na elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay, at aral.

  1. Tauhan – Ang tauhan ang kumikilos sa akda. Ang karaniwang tauhan na gumaganap sa pabula ay mga hayop. Gayunpaman, may ilan ding pabula na ang tauhan ay magkasama ang tao at hayop.
  2. Tagpuan – Ang tagpuan ay ang lugar at oras kung saan naganap ang mga pangyayari.
  3. Banghay – Ito naman ay ang daloy at pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kwento.
  4. Aral – Ito naman ang nais ipabatid ng may akda sa kanyang mga mambabasa. Ito ay magsisilbing gabay sa mga mambabasa lalo na sa mga bata sa kung ano ang tama at mabuti. Nagtuturo din ito ng mga mabubuting asal na dapat taglayin ng isang bata.

Halimbawa ng Pabula

1. '' Ang Aso at ang Uwak,” nakuha ng aso ang karne sa pamamagitan ng pagpuri sa uwak.

2. Sa pabulang “Ang Kuneho at Pagong,” naunahan ng pagong ang kuneho dahil sa kanyang matiyaga at patuloy na paglalakad.

 

Task

Layunin

      Sa pagtatapos ng araling ito ang mag-aaral ay inaasahang:

a. Natutukoy ang elemento ng pabula

b. Nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa Pabulang napanood

c. Nakabubuo ng sariling pabula gamit ang elemento ng Pabula

Process

I. Panoorin ang video sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanongan

Si Pagong at si Matsing

Mga katanongan

1. Sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento?

2. Anong ugali mayroon si Pagong?

3. Anong ugali mayroon si Matsing?

4 Anong aral ang nakuha mo sa kwento? 

Conclusion

Ang pábulá ay tumutukoy sa pang-araw-araw na buhay sa daigdig (maliban sa pagsasalita ng mga hayop). Sa pabula, ang mga suliranin ay nilulutas hindi ng mga kababalaghan, na tulad ng mga kuwentong engkantada, kundi sa pamamagitan ng mapanusong paraan, paghahanda, o sa pamamagitan ng matalinong gawa na katulad ng tao sa kanilang paglutas ng suliranin.

Credits