Pag gawa ng PPMB

Introduction

Personal na Pahayag Misyon sa Buhay

Task

pag gawa ng sariling PPMB

Process

Sa paggawa ng sariling PPMB kinakailangan ng kriterya sa pag buo

Evaluation

kinakailangan makuha ng mag aaral ang hakbang sa paggawa ng PPMB sa pamamagitan ng kahit anong Educational apps

Conclusion

Sa pamamagitan nito matutulungan Ang mag aaral  na pag aralan at makuha ang pag gawa ng PPMB