Pamumuhay ng mga unang tao sa daigdig

Introduction

Ano ang Paleolitiko? 

           Sa panahong ito unang nadiskubre ng tao ang apoy at ang paggamit nito. Ayon sa mga eksperto nagsimula ito dalawa't kalahating taon na ang nakakalipas kung saan dito raw ay naging mas ganap ang pagbabago ng mukha ng mga tao mula sa pagiging malaking unggoy o “ape”. Pagkatapos, bumago ang ito hanggang maging mga Homo Sapiens. Tinatawag rin silang nomadiko sapagkat wala silang permanenteng tirahan at umaasa lamang sa ibibigay ng kalikasan kalimitan ay kahoy lamang ang kanilang gamit na napakadaling masira.

 

Ano ang Mesolitiko?

        Sa panahong ito naman ay nadiskubre na ng mga tao ang paggamit ng bato kung saan, mula sa salitang Griyego na mesos, ibig sabihin “middle,” at lithos na ibig sabihin ay “bato”. Ito ay panahong sumasaklaw sa pagitan ng Paleolitiko at Neolitikong panahon ng Stone Age. Sa panahong Paleolitiko, ang mga tao ay mga mangangaso at namumulot lamang ng mga bagay bagay. Noong panahong Neolitiko, ang mga tao ay nagsasaka, at nag-aalaga ng mga hayop. Ang mga kagamitan noong panahong mesolitiko ay karaniwan ng mga gawa sa tinapyas o tinabas na bato na ginagamit ng mga mangangaso.

 Ano ang Neolitiko?

         Ang panahong ito ay kilala rin sa tawag na bagong Bato . Ang mga tao sa panahong ito ay nagsimula ang pag-aagrikultura at pagpapaamo ng mga hayop, gumamit din ang mga namumuhay noon ng mga kasangkapang bato na higit na pulido kumpara sa mga naunang kasangkapang bato, gumawa ng templo para sa kanilang relihiyon, umunlad ang kaalaman sa ppag-aapoy at pagpapalayok.

Upang mas maunawaan ang paraan ng pamumuhay ng tao sa unang daigdig panoorin ang Video clip na ito

 

 

Task

Gawain 1. Dahil mas maunawaan ninyo ang ang pamumuhay ng tao sa unang daigdig ay mangyaring ipaghambing ang tatlong ebolusyong kultural na pamumuhay ng tao sa pamamagitan ng isang Venn Diagram. Paghahatiin ko ang inyong klase sa limang grupo, meron kayong (7) pitong minuto para maghanda, pagkatapos nito ay magpunta sa link na ito kasama ang representative ng grupo para magpaliwanag ng inyong ginawa. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Ftva-smxy-vim%3Ffbclid%3DIwAR0qC8FMxZDcZqo0IJBkmCktDvUC2p28xbE4LCHBFNKmJJeavLH8lLrP0lg&h=AT0ifBUDsaA_TcjJjTY7F1u-HV3-l5JFDhi7rzZTU53bMOeaFCtjkN4uxE5mTFdmcFIYAmjYtD6vjgITURXWdteGwKfQeU0-K7zfYOgCTHx9QoVti1bI7VGD75QGh1lJulIAyUUANpo9jzJr9Ox86Q

Evaluation

Gawain 2. Upang mas mapaunlad ang pagkakaunawa sa paksa mangyaring sagutan ang mga katanungang ito.
pumunta sa link na ito : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmkTMZrLFafxzzUFA7OE3Y32JFELPwMtILLD5Laoup6fzXWA/viewform?usp=sf_link

Gawain 3. Pangkatang Gawain 
 Muli ay hahatiin ko ang inyong klase sa tatlong grupo. ngayon ang bawat grupo ay inaasahang makagawa ng isang jingle tungkol sa nakaassign na paksa sa inyo ang unang grupo ay para sa Paleolitiko, ang ikalawa naman ay sa Mesolitiko at ang panghuling grupo naman ay Neolitiko. Mayroon kayong sampong minutong preperasyon at tatlong minuto para sa presentasyon.

Narito ang krayterya na pagbabatayan ng inyong presentasyon.

Krayterya

(3) Napakagaling

(2) Magaling

(1) Okay

Kooperasyon at kaayusan

Maayos na naitanghal ang jingle, malinaw ang boses , at may kaayusan sa hanay ng presentasyon.

Maayos na naitanghal ang jingle, ngunit may kaunting pagkakamali deliberasyon ng boses , at may kaayusan sa hanay ng presentasyon.

Naitanghal ang jingle, my kaunting kaayusan sa hanay ng presentasyon.

Nilalaman

Lubos na tumutugma at naayon sa paksa ang jingle.

Tumutugma at naayon sa paksa ang jingle

May pagkakamali sa jingle na di umaayon sa paksa.

 

Credits

Sanggunian

Crystal S. (2020) Pamumuhay ng tao sa unang Daigdig. Retrieved from https://www.slideshare.net/CrystalMaeSalazar/banghay-aralin-sa-araling-panlipunan-8

Ki(2020) Ano Ang Paleolitiko? – Kahulugan At Halimbawa Nito. retrieved from https://philnews.ph/2020/11/10/ano-ang-paleolitiko-kahulugan-at-halimbawa-nito/?fbclid=IwAR1J3YojiClC_hWSWSAJ22g7C82ujDSZSNpuUtZhCcdzbVpp0eRSCRVSHqI

MissPancit(2021) Ano ang kahulugan ng neolitiko?. Retrieved from https://brainly.ph/question/848345

Ben(2015) Ano ang Mesolitiko? retrieved from https://brainly.ph/question/219003?fbclid=IwAR0TSgFoE7KykglK7U5P_ana0QxB92MEF7mEQBpnGpdX9vDNKWXlNAi9brM

Teacher Page

Ang webquest na ito ay Nilikha ni Benjie Boy M. Daelo na kasalukuyang nag aaral sa kursong BSED-Social Studies sa paaralang College of Sciences, Technology and Communication Inc.