PANAHON AT KLIMA NG DAIGDIG

Introduction

Apektado ng klima ang lahat ng gawain, mula sa mga simple at pang araw-araw hanggang sa mga pambansa at pandaigdigang pagsisikap, Malaki ang kinalaman ng panahon at klima sa kung paano natin gagamitin ang mga biyaya ng kalikasan.  Ang kaalaman dito ay bahagi ng pagpapasya ng tao para sa kanyang mga gawain sa araw-araw at sa hinaharap. 
Matapos pag aralan ang panahon at klima sa ating daigdig.Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
•Naiuugnay ang Panahon at uri ng klima ayon sa lokasyon nito sa mundo
•Naibabahagi ang damdamin tungkol sa pangangalaga at pagpapahalaga sa kapaligiran
•Naipapaliwanag ang Konsepto,Kahulugan at pagkakaiba ng klima (Climate)  at Panahon (Weather)

Task

Pangkatang gawain 
Hatiin ang klase sa Dalawang grupo. Ang bawat grupo ay pipili ng kanilang magiging  lider/Pangulo kalihim at isang taga-ulat ipasagot ang nasa ibaba. Pagkatapos ay iulat ito sa harapan. Bigyan sila ng 10 minuto. 
Gumawa ng Concept Web at isulat ang anim na klasipikasyon ng klima.ipaliwanag ito sa harapan matapos magawa ang gawaing ibinigay.

Process

Pagkakaiba ng Panahon sa Klima 
Ang panahon (weather) ay pang araw-araw na kalagayan ng atmospera sa isang lugar.  Maaring magkaroon ng mainit o malamig,  maulan o maaraw at makulimlim o maaliwalas na panahon batay sa hangin sa papawirin at ang dami ng tubig na nasa anyong gas sa atmospera. Ang lagay ng panahon ngayong araw ay maaring maging pareho o kayay magbago sa susunod na araw.  Maari ring magbagi ang panahon sa isang araw ng di inaasahan. Halimbawa tinatayang magiging maulan buong araw pero saglit na umulan ng bandang hapon. 
Ang anim na klasipikasyon ng klima ay 
1.Klimang Tropikal
TAG-INIT
Ang tag-init ay panahon kung saan nararanasan ang mainit o maalinsangang temperatura. Sa mga panahong ito ay mataas ang tirik ng araw. Madaling matuyo ang mga damit na nilabhan. Magandang maglaro ang mga bata sa labas. Ang sakop na mga buwan ng tag-init ay Disyembre hanggang Mayo.
Bagamat sa panahong ito ay mararanasan din ang malamig na panahon dulot ng hanging amihan. Ang hanging amihan ay isang malamig na temperatura ng hanging galing sa mga bansa sa hilagang silangan tulad ng Japan, South Korea, China at Siberia.
Sa panahong ito ay maaring makaranas ng El Niño na sanhi ng pag-init ng temperatura ng ibabaw ng dagat sa Pasipiko na may epekto sa mga alon ng hangin at dagat. Ang El Niño ay nagbubunga ng dry spell at tagtuyot dahil sa pagkabawas ng ulan.
2.TUYOT
Hindi sapat ang presipitasyon sa buong taon. Umiiral ang klima sa loob ng mga kontinente o yaong naliligiran ng kalupaan.
3.KATAMTAMAN
(mild o temperate). Sa mg rehiyong ito ay nakaranas ng direktang hangin mula sa mga karagatan dahil sa lapit nito sa mga baybayin. 
4.KONTINENTAL
Ang klimang ito ay mas malamig na taglamig, mas matagal ang pagniyebe,  at mas maikli ng panahon ng pagtatanim. Ito ang mga transition zone sa pagitan ng mga temperate at polar.  Sa taglagas,  matingkad ang mga kulay ng mga dahon ng puno sa kagubatan bago malagas sa taglamig.  Namumuo ang mga bagyo at buhawi sa klimang Kontinental. 
5.POLAR
Ito ang tawag sa klima sa Bilog ng Artika at Antarktik malapit sa hilaga at Timog Polo. Ang mga lugar na ito ay di nakakaranas ng sinag ng araw sa kalupaan kaya matindi ang lamig dito. Dito nararanasan ang anim na buwang gabi at anim na buwang araw. Ang kapaligiran ay nagyeyelo sa tuwina. Napaikli ng tag init dito.
6.HIGHLAND
kailangan ng sariling kategorya para sa mga lugar na may mataas na elebasyon dahil nag iiba ang klima habang papataas sa bundok.  Sa paanan ng bundok ay maaring maaraw.  Bumababa naman ang temperatura hbang papataas ng bundok,  at may bahagi dito na nagiging maulan. Sa tuktok ay napaka lamig dahil nagyeyelo o natatakpan ng niyebe.  Sa katunayan, ang temperatura ay bumababa ng 3% sa bawat 305 kilometro ng elebasyon.  Sa gayon, ang mga temperatura sa upland ay depende sa elebasyon.

Evaluation

A. 1 Para sa unang bahagi: Tukuyin ang klasipikasyon ng klima na inilalarawan sa bawat bilang at isulat ang tamang sagot sa patlang.Piliin ang sagot sa pagpipilian
•Katamtaman
•Polar
•Kontinental
•Tropikal
•Highland
•tuyot 
..........................1.Klimang may di sapat na presipitasyon sa buong taon
..........................2.Klimang may mas malamig na taglamig, mas matagal ang pagniyebe, at mas maikli ang panahon ng pagtatanim. 
..........................3.Klimang may nararanasang direktang hangin mula sa mga karagatan dahil sa lapit nito sa mga baybayin. 
.........................4.Klimang umiiral sa Bilog ng Arktik at Antarktik malapit sa hilaga at Timog Polo. 
..........................5.Klimang nararanasan ito sa mga rehiyong malapit sa ekwador na tuwirang tinatamaan ng sinag ng araw. 
A. 2 Isulat sa patlang ang Kahulugan ng mga sumusunod na saliga
1.Bulkan
...............................................................................................................
2.Bundok
...............................................................................................................
3.Kapatagan
...............................................................................................................
4.Batis
...............................................................................................................
5.Golpo
...............................................................................................................
B. Isulat sa patlang ang sagot sa sumusunod na tanong
1.Bakit mahalaga na pag-aralan ang topograpiya ng daigdig
2.Bakit may mga hayop at halaman na itinuturing na endangered? 
3.Bakit may ibat ibang panahon na umiiral sa daigdig?
4.Bakit magkakaiba ang Klima sa iba't ibang panig ng Daigdig? 
5.Paano nagkakaiba ang Panahon at Klima?

Conclusion

CONCLUSION 
Ang pisikal na katangian ng daigdig ay mailalarawan sa mga anyong lupa at anyong tubig, mga halaman at hayop at panahon at klima.At Vegetation ang tawag sa lahat ng halaman sa isang pook, maraming espesye ng mga hayop ang nanganaganib na maubos, at ang panahon ay ang pang araw araw na kalagayan ng atmospera sa isang lugar na kung saan inilalarawan ng klima ang pattern ng panahon na umiiral sa maraming taon. At laging tatandaan na may anim na klasipikasyon ng klima: Tropikal tuyot,katamtaman, Kontinental, Polar at highland. Ito ang mga mahahalagang bagay na dapat nating tandaan sa ating pinag aralan patungkol sa Panahon at klima ng Daigdig.

Credits

Grade School. >Araling Panlipunan. View as: Sort by: Sort by, Product Name: A to Z, Product publishing house corporation 

Teacher Page

Jennylyn B. Rivera. A good education can change anyone. And good teacher can change everything