Panitikang Pilipino

Introduction

Panitikang Pilipino: Ano Uri ng Panitikan ang iyong nais?

Task

Anong uri Panitikang Pilipino ang madalas mo basahin? Bakit?