ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Introduction

1. Η ιδέα του σεναρίου:

Η διδακτική ενότητα «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», είναι μία από τις προτεινόμενες διδακτικές ενότητες για την Α΄ Λυκείου, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Το παρόν ΠΣ χρησιμοποιεί ως αφετηρία το ανθολόγιο της Α΄ Λυκείου, αλλά προτείνει τη συνανάγνωση κειμένων από τα άλλα δύο ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων του Λυκείου. Προτείνονται ακόμα, ως παράλληλα, κείμενα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή. Στόχος της απεξάρτησης από το ανθολόγιο της συγκεκριμένης τάξης, είναι η επίτευξη μιας πραγματικής ανανέωσης του μαθήματος. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές τα λογοτεχνικά κινήματα, να κωδικοποιήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης και να κατανοήσουν τους παράγοντες αλλαγής μορφής και περιεχομένου στην ποίηση. Το εν λόγω διδακτικό σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί μετά το πέρας της συμβατικής διδασκαλίας της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας. Έχει χαρακτήρα εμπέδωσης και συνολικής, συνθετικής απόδοσης της διδαχθείσας ύλης μέσα από μία ενεργητική, κριτική και δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να σταθούν σημαντικός αρωγός στη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος και στη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων υποδοχής ενός λογοτεχνικού κειμένου σε μια σχολική τάξη. Επίσης μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν για τη λογοτεχνία μέσα από το διαδίκτυο, σ’ ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον, πιο ελκυστικό και ευχάριστο, όπου θα κυριαρχούν η ομαδικότητα και η συνεργασία.

Task

2.Τάξη:Α΄Λυκείου

3.Αριθμός μαθητών:20

4.Γνωστικό αντικείμενο:Νεοελληνική λογοτεχνία

5.Διδακτική ενότητα:Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση

6.Διδακτικά αντικείμενα (Εμπλεκόμενα μαθήματα):Πληροφορική (για την αναζήτηση πληροφοριών μέσα από δικτυακούς τόπους), Έκφραση-Έκθεση Α΄Λυκείου  (Η Δημιουργικότητα της γλώσσας: αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας, κεφ. ΙV.), Νέα Ελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου (Πολυτροπικό κείμενο, ενότητα ΙΙΙ)

7.Τόπος διεξαγωγής του μαθήματος:Αίθουσα διδασκαλίας, Εργαστήριο Πληροφορικής

8.Ενδεικτικός απαιτούμενος χρόνος: Έξι (6) διδακτικές ώρες

9.Κύριοι στόχοι:

Α.Γνωστικοί-μαθησιακοί:

 • Ο εντοπισμός σε ποιητικά κείμενα των χαρακτηριστικών στοιχείων  της παραδοσιακής ή της μοντέρνας ποίησης.
 • Η ένταξη ενός ποιητικού έργου σε μια θέση στην γραμμή της εξέλιξης από την παραδοσιακή στην μοντέρνα ποίηση.
 • Να απολαύσουν οι μαθητές την ποίηση και να προβούν σε πρωτότυπη σύνθεση.

 

Β.Παιδαγωγικοί:

 • Η αξιοποίηση της ομαδικής συνεργασίας.
 • Η δραστηριοποίηση στη διερευνητική–ανακαλυπτική μάθηση.
 • Η καλλιέργεια της ικανότητας αξιοποίησης της πληροφορίας.
 • Η δημιουργική έκφραση.

 

Γ.Τεχνολογικοί:

 • Η εξοικείωση με τα ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, επιλογής και αξιοποίησης δεδομένων στο διαδίκτυο.
 •  Η άσκηση στην παραγωγή ηλεκτρονικού κειμένου με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου Word ή του λογισμικού παρουσιάσεων Power-Point, για τη συνεργατική παραγωγή πολυτροπικού κειμένου με χρήση εικόνας, ήχου και κειμένου.

 

Process

10. Πορεία και οργάνωση της διδασκαλίας:

Η μορφή διδασκαλίας που επιλέγεται είναι ομαδοσυνεργατική. Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας οι μαθητές μέσα από συγκεκριμένους ρόλους μαθαίνουν να συνεργάζονται σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τις ομάδες των μαθητών με κριτήριο την συνολική τους απόδοση και τις δεξιότητές τους στη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας. Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη συνεργασία, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες, σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης, υποστηρίζει τον αναστοχασμό, αξιολογεί τη διδασκαλία του. Από την άλλη μεριά ο μαθητής  δεν λειτουργεί ως παθητικός δέκτης γνώσεων που οφείλει να αναπαράγει. Αντίθετα αποτελεί μέλος ομάδας, αλληλεπιδρά, αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες, ανακαλύπτει σταδιακά τη γνώση και αισθάνεται ικανοποίηση και ασφάλεια γι΄αυτό, αναστοχάζεται ,αυτοαξιολογείται.

Αφόρμηση-αφετηρία

Συζήτηση και παρουσίαση στην τάξη στοιχείων σχετικών με την παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση. Μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής ή στη σχολική αίθουσα ανακοινώνεται στους μαθητές το θέμα που θα διαπραγματευθούν. Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες «μελετητών-ερευνητών» (Ομάδα=2 καλοί+2 μέτριοι+1 αδύνατος). Κάθε Ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει ποιητικά κείμενα ενός λογοτεχνικού ρεύματος ή σημαντικών δημιουργών οι οποίοι διαδραμάτισαν ρόλο καθοριστικό στην εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης. Ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε ομάδα.

 

 

Προετοιμασία της διδασκαλίας:

Ο  καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για:

 • Τον τρόπο αναζήτησης και εντοπισμού του υλικού
 • Τον τρόπο αποθήκευσής του
 • Τη συνεργατική διερεύνηση
 • Την προφορική παρουσίαση της δραστηριότητας που θα πραγματοποιήσουν σε ψηφιακή μορφή, με αξιοποίηση των λογισμικών power point και word.
 • Τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και γενικότερα του τρόπου αξιολόγησης της εργασίας τους
Evaluation

Αξιολόγηση

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεναρίου με θέμα: «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση ».

Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, να το επιστρέψετε στον καθηγητή σας.

(Η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική)

ΜΑΘΗΜΑ:..................................................................

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:.............................................................

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:........................................................

 1. Είχατε τις απαραίτητες γνώσεις, για να ολοκληρώσετε την εργασία σας;…………………………………………………………………………………………………………………..

          ..............................................................................................................................

 

 1. Πόσο σας ικανοποίησε η οργάνωση του μαθήματος; ............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; Να γράψετε τις προτάσεις σας ...........................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Ήταν η εργασία αυτή ενδιαφέρουσα;…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Έχετε αντιληφθεί γιατί στο μάθημα της Λογοτεχνίας σας ζητήθηκε να πραγματοποιήσετε αυτή την εργασία; ...............................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Σας ήταν ευχάριστος αυτός ο τρόπος μαθήματος; Δικαιολογήστε την  απάντησή σας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion

Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης:

Α. Ως προς το γνωστικό  αντικείμενο

Οι παιδαγωγικές αρχές που υποστηρίζουν το σχεδιασμό αυτού του σεναρίου είναι οι αρχές της αυτόνομης, συνεργατικής, διερευνητικής μάθησης. Σε επίπεδο θεωριών μάθησης οι προβλεπόμενες διδακτικές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στην εποικοδομιστική γνωστική προσέγγιση. Οι μαθητές συμμετέχουν αυτόνομα και ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από δραστηριότητες διερευνητικού τύπου. Εξοικειώνονται με τη δουλειά του ερευνητή καθώς και με τους διαφορετικούς κώδικες γραφής και δόμησης του ηλεκτρονικού κειμένου και αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο της ομάδας.

Β. Ως προς το ρόλο των τεχνολογικών εργαλείων

Τα τεχνολογικά εργαλεία διευκολύνουν την ενεργοποίηση των μαθητών στην αναζήτηση, συγκέντρωση και επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού, καθώς διαμορφώνουν ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον. Αίρουν την αμηχανία των παιδιών στην ανάληψη του ρόλου του ερευνητή στο σχολικό περιβάλλον.

Credits

Παραδοτέα:

1. Οι απαντήσεις στα φύλλα εργασίας σε μορφή word ή power point.

2. Πολυτροπικό κείμενο σε μία ή δύο διαφάνειες power point .

Teacher Page

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

alexpapachr