ПРИРОДНА БОГАТСТВА

Introduction

Природа је све што нас окружује. Поделили смо је на живу и неживу природу. Живој природи припадају биљке, животиње и људи а неживој вода, Сунце, ваздух и земљиште. Све што се налази у природи чини природно богатство. 

Помоћу вашег истраживачког рада ми ћемо данас научити шта су то природна богатства наше земље и како их људи користе.

Следећи линк може вам бити подстицај за рад који следи: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRS939RS939&sxsrf=ALeKk02BtVHI-JCtE54eIgj08732HR9CLA:1613829345018&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiU09nmzvjuAhXOxoUKHT7tA3cQjJkEegQIARAB&biw=1600&bih=700

Task

Ваш задатак је да дођете до следећих одговора:

1. Која природна богатства постоје?

2. Која природна богатства су обновљива а која необновљива?

3. Како човек користи природна богатства?

4. Шта су сировине?

5. Наведи по два производа који се могу добити од дрвета, вуне, коже. 

Process

При одговарању на питања може вам помоћи истраживање путем следећих линкова:

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1830515/603/os4-priroda-i-drustvo-31-cas-prirodna-bogatstva-i-izvori-energije-u-srbiji-obrada

https://www.slideshare.net/ssuser5e1381/prirodna-bogatstva-124311073

https://www.slideshare.net/dvucen/ss-75098109

Evaluation

Вреднује се тачност одговора ученика. У петом питању може бити више тачних одговора. Прихватају се сви тачни одговори. У питањима где постоје набрајања свака наведена ставка носи по 1 поен. 

Колико су ученици савладали садржаје може се проверити путем квиза:  

https://quizizz.com/admin/quiz/5edebde2dd4309001b5d8d00/-

Conclusion

Кроз ваш истраживачки рад научили смо која су то природна богатства наше земље, да се природна богатства могу користити као извори енергије и као сировине, шта су то сировине и које сировине добијамо од одређених извора.

Teacher Page

Александра Млађеновић, ОШ "Јован Јовановић Змај" Обреновац