Profesionalna orijentacija

Introduction

Професионална оријентација представља низ активности које се предузимају да би се стекао увид у способности ученика, особине,склоности...

Циљ професионалне оријентације је развијање способности младих да донесу праву одлуку о избору школе и занимања. 

Ученици основне и средње школе често нису довољо зрели да би сами доносили одлуке.

 Погрешан избор занимања често доводи до разочарања, незадовољства, честе промене посла...

Ваш задатак је да се упознате са корацима које треба предузети, како бисте  донели праву одлуку када је у питању ваше будуће занимање.

Task

Задатак ученика је следећи:

 

1. Размисли о својим интересовањима и издвој већу групу занимања.

2. Размисли о својим способностима и особинама личности.

3. Размисли о ,,алтернативним " занимањима ( човек је способан за више занимања ).

4. Након избора занимања, потруди се да прикупиш што више детаљнијих информација о истом.

5. За изабрана занимања мораш сазнати какве су могућности кад завршиш, да нађеш себи одговарајуће запослење ( можете контактирати Националну службу за запошљавање).

6. Након избора занимања потребно је да се информишеш где се налазе школе/факултети, који се предмети изучавају...( сајт школе/факултета, путем телефона или лично посетити).

7. На крају ти преостаје да се упознаш са условима за упис у средњу школу или факултет ( датум уписа, потребна документа...).

www.nsz.gov.rs

www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs

Process

Свакој особи је важно да јој посао који обавља причињава задовољство. На основу својих интересовања и склоности човек бира будуће занимање.

Одговоре на претходно постављена питања можете добити тако што ћете контактирати или посетити запослене у појединим службама ( факултетима, вишим школама, Националној служби за запошљавање, школског психолога или педагога...). Они ће вам на основу разговора или путем тестова помоћи да добијете потребне информације. Поједине информације можете пронаћи и на сајтовима установа.

За следећи час, потребно је да припремите одговоре на постављена питања.

Такође, ученици ће након тестирања, обављених разговора и прикупљених информација говорити о свом ужем избору занимања.

Evaluation

Ученици говоре о избору занимања и евентуалним потешкоћама са коима су се срели у прикупљању података  и доношењу одлука.

Договор са ученицима да се на следећем часу организују реални сусрети на сонову њихових листа будућих занимања.

Conclusion

Да би направили прави избор приликом одабира будућег занимања, потребно је да најпре спознамо себе, наше особине, склоности, интересовања...

У томе нам могу помоћи стручна лица која се баве питањима професионалне оријентације.

Прави избор занимања значи да радимо посао који нам причињава задовољство и чини нас срећним.