Quinto Mario B

Introduction

Lipunang Politikal subsidiary at prinsipyong pagkakaisa 

Task

Making a slogan about lipunang politikal

Process

Group sharing 

Evaluation

To improve the learning skills of learners

Conclusion

Maipamalas sa mag aaral ng mag aaral ang pag unawa g Lipunan 

Credits

Edukasyon s apagpapakatao