Рад са подацима у текстуалном програмском језику

Introduction

  Ученик ће бити у стању да разуме улогу и значај програма за табеларна израчунавања

Task

Ученици треба да ураде следеће задатке:

‒             Снимање радне свеске током рада

‒             Креирање нове Jupyter радне свеске

‒             Рачунање израза у измењеној ћелији

‒             Промена имена радне свеске

‒             Унос новог имена радне свеске

Process

Ученици раде у кабинетима за информатику задатке, уз асистенцију наставника и помоћу примера који су приказани на часу.

Користећи неки од едукативних сајтова са садржајем могу да прошире своја знања из области којом се требуно бавимо на часу. Додатен задатке и примере могу да се пронађу на https://petlja.org/.

Evaluation

Вредновање се врши одмах накод одрађеног задатка

Conclusion

Овакав начин омогућава ученицима већу самосталност у раду, брзу повратну информацију и занимљивији начин рада.

Credits

Домаћи се ради на основу примера који су били на часу, као додатак часа. Примере за домаћи користе се на лако доступним едукативним сајтовима као што је  https://petlja.org/.

Teacher Page

Синиша Савић,

Средња школа "Шабачка Гимназија"