Σημαντικά Ιστορικά Πρόσωπα

Introduction

Το παρόν θέμα αφορά πρόσωπα της ιστορίας που σας έχουν κάνει εντύπωση και τα θεωρείτε σημαντικά. Συγκεκριμένα, θα κάνετε έρευνα γύρω από αυτά τα πρόσωπα, αντλώντας πληροφορίες από τις πηγές που θα αναφερθούν παρακάτων, και στη συνέχεια θα καταγράψετε τις πληροφορίες αυτές και την ολοκληρωμένη άποψή σας στην εργασία σας. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από τον εμπλουτισμό των ιστορικών σας γνώσεων και την ανάδειξη των ικανοτήτων σας στον γραπτό λόγο, θα αναπτύξετε την κριτική σας σκέψη και θα εξασκηθείτε πάνω στην εκπόνηση μιας σωστής ερευνητικής εργασίας. Η έρευνα θα παραδοθεί σε μορφή Word, σε προθεσμία 5 ημερών.

Task

Χωριστείτε σε ομάδες των 4 ατόμων

Eπιλέξτε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στον υπερσύνδεσμο : https://www.biographyonline.net/people/people-who-changed-world.html

Είτε με την βοήθεια του συνδέσμου, είτε μέσα από ειδικά διαμορφωμένα βίντεο που αναφέρονται στο ιστορικό πρόσωπο της επιλογής σας,  θα κάνετε μια σύντομη έρευνα γύρω από την ζωή και την δράση του ατόμου της επιλογής σας και έπειτα θα καταγράψετε τις πληροφορίες σε ένα κείμενο.

Process

Συζητήστε με την ομάδα σας και στη συνέχεια, με την τακτική της ιδεοθύελλας  (brainstorming), καταγράψτε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σας γύρω από το πρόσωπο που επιλέξατε να ερευνήσετε, και τους λόγους για τους οποίους το θεωρείτε σημαντικό. Έπειτα διαμοιράστε τις αρμοδιότητες κάθε ατόμου για την εκπόνηση της εργασίας. 

Αναζητήστε στο https://www.youtube.com/ βίντεο που αφορούν την ζωή και δράση του ιστορικού αυτού προσώπου (Εάν υπάρχουν). Φροντίστε το βίντεο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε, να βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές πηγές. Συζητήστε με τα άτομα της ομάδας σας τα σημαντικά σημεία του βίντεο τα οποία αξίζει να αναφέρετε στην εργασία.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν βρείτε κάποιο έγκυρο βίντεο, επισκεφθείτε ξανά τον σύνδεσμο https://www.biographyonline.net/people/people-who-changed-world.html, και αντλείστε πληροφορίες.

Στη συνέχεια ξεκινήστε την εργασία που θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

 1. Μια περίληψη της βιογραφίας του ιστορικού προσώπου.
 2. Τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του προσώπου
 3. Την δράση του
 4. Τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι αυτό το άτομο συνέβαλε σημαντικά στην εξελικτική πορεία της κοινωνίας
 5. Σε περίπτωση που αντλήσατε πληροφορίες από βίντεο στο youtube, να το συμπεριλάβετε στην εργασία
 6. Μην ξεχάσετε να εμπλουτίσετε την εργασία με την χρήση εικόνων
Evaluation

​​​​​​Βαθμολογίες : 

 • 5 : Το κείμενο περιέχει ελλειπή στοιχεία είτε ανακρίβειες, και δεν είναι προσεγμένο

 • 7 : Εντοπίζονται ορισμένα κενά στο κείμενο, ωστόσο έχει καταβληθεί προσπάθεια από άποψη γραφής  και συγκέντρωσης πληροφοριών
 • 9 : Η προσπάθεια είναι επιτυχής, με ελάχιστα περιθώρια βελτίωσης στο σύνολό της

 • 10: Η προσπάθεια είναι άριστη, χωρίς περιθώρια βελτίωσης στο σύνολό της

Conclusion
 1. Θα παρουσιάσετε ομαδικά τις εργασίες σας στους συμμαθητές σας
 2. Στο τέλος της παρουσίασης, θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων στην τάξη σχετικά με τις γνώσεις που αποκτήσατε, και τον τρόπο με τον οποίο δουλέψατε σε επίπεδο ομάδας
 3. Ο διδάσκον θα αξιολογήσει τις εργασίες σας με το πέρας της κάθε παρουσίασης
Credits
Teacher Page

Η παρούσα εργασία αφορά μαθητές τρίτης γυμνασίου οι οποίοι θα κριθούν με τους παρακάτω γνώμονες  :

 1. Κριτική σκέψη
 2. Ερευνητικές ιδιότητες 
 3. Γραφικές ικανότητες

Σκοπός,φυσικά, της εργασίας είναι η προσωπική τους εξέλιξη μέσα από την εποικοδομητική κριτική που θα τους ασκηθεί αναφορικά με την εργασία.