Симболи државе

Introduction

https://www.predsednik.rs/images/2019/04/16/veliki-grb-kolorni-1200x0.jpg

Обележја сваке земље јесу државни симболи.

Република Србија има:

заставу (народну и државну)

грб (велики и мали)

химну

Task

Претрагом Интернета, потребно је пронаћи одговоре на следећа питања:

1. Које су одлике народне заставе?
2. Које су одлике државне заставе?
3. Које су одлике малог грба?
4. Које су одлике великог грба?
5. У којим приликама се слуша и пева химна?
6. Која правила је потребно поштовати приликом слушања и извођења химне?
7. Који је назив химне Републике Србије?

Научи да певаш химну наше земље.

На основу одговора на постављена питања, написати кратак есеј и илустровати га сликама.
На крају есеја ОБАВЕЗНО навести изворе информација  и слика, тј. линкове сајтова.

Process

Да би одгворио(ла) на постављена питања, потребно је да посетиш одговарајуће линкове, да прочиташ текстове, пронађеш и забележиш одговоре на постављена питања. Пронађи и сачувај слике.
На основу прикупљених информација, напиши кратак есеј, илуструј га сликама или изради презентацију.

На дну ове странице налазе се ресурси, тј. линкови на којима ћеш пронаћи одговоре на тражена питања.

Посети следеће линкове:

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5

https://www.youtube.com/watch?v=h5kWTscwQwY

 

Evaluation

Вредновање усвојеног знања врши се у три категорије:
1. Садржај рада и тачност података
2. Литерарна и граматичка вредност есеја, тј. презентације
3. Дизајн есеја, тј. презентације
Свака категорија има четири нивоа постигнућа: задовољавајући, добар, врло добар и одличан.

  задовољавајући добар врло добар  одличан Укупно
Садржај рада и тачност података Тачни одговори на 1 питање Тачни одговори на 3 питања Тачни одговори на 5 питања     Тачни одговори на сва питања    2 - 5
Литерарна и граматичка вредност есеја, тј. презентације  Нејасно изражавање са великим бројем граматичких грешака  Јасно изражавање са већим бројем граматичких грешака  Лепо и граматички тачно изражавање са мали грешкама   Лепо и граматички тачно изражавање     2 - 5
Дизајн есеја, тј. презентације Јасан, дефинисан дизајн. Јасан дизајн, једноставан, али без ефеката Јасан, једноставан и примамљив дизајн са ефектима     Јасан, једноставан, примамљив дизајн, са интересантном идејом ефектима.    2 - 5
Conclusion

Симболи Републике Србије о којима сте изучавали у овом WebQuestu (вођено Интернет истраживање), омогућило вам је постизање следећих циљева:

  • упознали сте симболе Републике Србије
  • упознали сте се са њиховим изгледом и применом
  • научили сте да певате химну "Боже Правде"
  • научили сте како да презентујете своја знања другима
  • научили сте да користите савремена информационо-комуникациона средства у процесу учења
Credits
Teacher Page

Марија Лукић

наставник разредне наставе

ОШ "Јован Јовановић Змај"

Обреновац