SINIRSIZ İHTİYAÇ “TURİZM TALEBİ”

Introduction

Turizm endüstrisinin ve turizm ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan turizm talebi ve turizm talebini oluşturan unsurlara bu bölümde yer verilmiştir. Talebi etkileyen unsurlar ekonomik, toplumsal, psikolojik ve diğer unsurlar olmak üzere dört temel grup altında toplanmıştır. Ekonomik unsurlar; gelir, fiyat düzeyi ve mesafe alt unsurlarından oluşurken; toplumsal unsurlar; eğitim, aile yapısı, refah düzeyi ve meslek gibi unsurları kapsamaktadır. Psikolojik unsurlar ise; moda, zevk ve alışkanlıklar yanında, kültürel uzaklık olarak belirlenmiştir. Turizm endüstrisinin turizm ekonomisine en büyük katkıları nelerdir? Turizme talebın artması için neler yapılabilir ? hadi hep birlikte bu soruların cevabını bulmaya ne dersiniz.

Task

Bu proje sonunda elimize geçecek olan şey turizm sektörünün kapsamı  ; turizm talebin oluşturan unsurlar belirleyiniz bu talebi etkileyen unsurları ekonomik ,toplumsal ,psikolojik ve diğer unsurlar  olmak üzere 4 grup altında ayırınız.

 

Process

1.HAFTA

Projenizi yapmak için 4‘er kişiden oluşan gruplar  oluşturunuz ve kendi aranızda konu dağılımı yapınız. Talebi etkileyen unsurlar ekonomik, toplumsal, psikolojik ve diğer unsurlar olarak grup olarak konularınızı belirleyiniz.

2.HAFTA

Yapmış olduğunuz proje hakkında verileri toplayıp sunum şeklinde hazırlayınız. Gerekli araştırma yapıldıktan sonra rapor haline getiriniz. Ve sunumdan birgün önce görevli öğretmeninize teslim ediniz.

3.HAFTA

Oluşturduğunuz ürüne son şeklini verip  Powerpoint sunusu hazırlayıp, akıllı tahta ve materyallerle sunumu destekleyiniz

 

 

Evaluation

HAFTALAR

YETERSİZ (1)

  ORTA (3)

YETERLİ(5)

PUAN

1.HAFTA

Grup oluşturma iyi bir şekilde yapılmamıştır.

Talebi oluşturan unsurlar kısmen ele alınmıştır.

Konu dağılımı  başarılı bir şekilde yapılmıştır.

 

2.HAFTA

Sunum istenilen tarihte getirilmemiştir.

Gerekli araştırma kısmen yapılmıştır.

Yapılan çalışma iyi bir şekilde rapor haline getirilmiştir.

 

3.HAFTA

Konu istenilen sürede tamamlanmamıştır. 

Konu kısmen anlaşılmıştır.

Sunum görsellerle ve materyallerle desteklenmiştir.

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

Conclusion

Yapılan bu çalışmanın sonucunda öğrenciler istenilen görevleri yerine getirip bundan sonra yapılacak araştırmalarda daha donanımlı tecrübeli olmuşlardır. Hazırlayacakları sunumlarda Microsoft powerpoint daha iyi kullanabilecek ve araştırmaları daha detaylı ve iyi yapabileceklerdir.

 

Credits
Teacher Page

DERS: GENEL TURİZM

KONU: TURİZM TALEBİ

SINIF:10-11

KAZANIM: Öğrenci turizm talebini etkileyen unsurları öğrenir.  Gruplar halinde çalışarak sunumlar hazırlayıp ve farklı materyallerle destekleyerek sınıfa sunar .  Bu sayede gruplar halinde çalışma ortamında bulunur ve konuyu daha iyi kavrarlar .