Скупштина, Влада, Председник Републике

Introduction

Скупштина (парламент) је политичка установа која има законодавну и уставотворну власт. 

Влада је извршни орган власти који спроводи закон на одерђеној територији.

Председеник Републике Србије је део извршне власти који представља државу у земљи и свету.

 

Task

Истраживањем на интернету пронађи одговоре и одговори на следећа питања:

1. Шта је то Скуптина и која је њена улога?

2. Колико народних посланика има у Народној скупштини Србије?

3. Која је улога народних посланика?

4. Шта је Влада и која је њена улога?

5. Ко чини Владу Републике Србије?

6. Која је улога председника Републике?

7. Ко и на колико година бира председника Републике?

 

Process

Да би одговирили на следећа питања користи следеће линкове:

1. https://www.slideshare.net/angelinabrankovic51/ss-56015391?qid=fda07d08-4390-4fbb-b90c-d1d508df4da8&v=&b=&from_search=1

2. https://www.youtube.com/watch?v=By3oWILhdE8&list=PLlXPSWkauqR0Bv3QmPrHg-DJvxtYFSXkV

Evaluation

Вредновање усвојених знања врши се на основу тачних датих одговора.

Conclusion

Овакав начин обраде наставне јединице са ученицима са сметњама у развоју је могућ само уз помоћ наставника.

Teacher Page

Саша Николић

ШОСО "Видовдан" - Бор