Τα Δικαιώματα του Παιδιού

Introduction

Δικαιώματα των παιδιών ‒ ένα διαχρονικό ζητούμενο - Blog Εκδόσεις Ψυχογιός

 

 

Εισαγωγή

Ας γνωρίσουμε παιδιά τα Δικαιώματά σας! Τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι σημαντικά και κατοχυρώνονται μέσα από την μια Σύμβαση για την προστασία των Δικαιώμάτων τους. Κάθε πράξη που καταπατά αυτά τα δικαιώματα πρέπει να τιμωρείται. Στόχος είναι η ορθή εξέλιξη των παιδιών και η παροχή της καλύτερης ποιότητας ζωής.

Task

Σελίδα μαθητή

Εργασία

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τα δικαιώματά τους και να αναζητήσουν τρόπους προστασίας τους, ώστε κανένα παιδί να μην κινδυνεύει. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αναζήτηση των αναγκαίων πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση της κοινωνίας των ατόμων.

Οι δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθείτε είναι οι εξής:

  • Εντοπίστε τα σημαντικότερα σημεία της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των παιδιών.
  • Δημιουργήστε μια λίστα με τις πράξεις που καταπατούν τα δικαιώματα των παιδιών.
  • Δημιουργήστε μια  αφίσα με τα δικαιώματα των παιδιών και την σημασία προστασίας τους.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε είναι: word, powerpoint

Καλή επιτυχία!

 

 

Process

Σελίδα μαθητή

Διαδικασία

Η αποστολή σας για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών ξεκινά!

Θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα θα έχει την αντίστοιχη δραστηριότητα.

1η ομάδα: Η πρώτη ομάδα θα εντοπίσει σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για τα δικαιώματα των παιδιών, διαβάζοντας την Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την διεύθυνση: https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D

2η ομάδα:  Η δεύτερη ομάδα θα δημιουργήσει μια λίστα με πράξεις και ενέργειες των ανθρώπων που καταπατούν τα δικαιώματα των παιδιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την διεύθυνση:https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/sp.pdf

3η ομάδα: Η τρίτη ομάδα θα δημιουργήσει μια αφίσα πληροφόρησης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την διεύθυνση: https://ddp.gr/nomoi-k-dikaiomata/

Evaluation

Αξιολόγηση

Ρούμπρικα αξιολόγησης

Περιγραφή Καλά Πολύ Καλά Άριστα Σκορ
Αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών        
Εμφάνιση εργασίας        
Παρουσίαση εργασίας        

 

 

 

Conclusion

Μπράβο σας! Ολοκληρώσατε τις δραστηριότητες!

Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Γνωρίζετε τα δικαιώματα του παιδιού;
  • Μπορείτε να προτείνετε τρόπους προστασίας;
  • Συνειδητοποιήσατε την σημασία προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών;
Credits

Κ. Πιτσιριανάκη

Teacher Page

Eισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το διδακτικό σενάριο για να μυήσει τους μαθητές στη δημιουργική χρήση του διαδικτύου και των ΤΠΕ γενικότερα και παράλληλα να τους ενημερώσει για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

Μαθητές
Χωρίζει τους μαθητές σε τρεις ομάδες, ώστε μέσω της συνεργασίας να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα τους ανατεθούν.

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές: 

  • Να διαβάσουν την Διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών και να εντοπίσουν τα σημαντικότερα στοιχεία.
  • Να εντοπίσουν πράξεις που καταπατούν τα δικαιώματα των παιδιών
  • Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν για το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων των παδιών.
  • Να συνειδητοποιήσουν την αξία της συνεργασίας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την χρήση της ρούμπρικας αξιολόγησης.

Πηγές

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/sp.pdf

https://ddp.gr/nomoi-k-dikaiomata/