Tula

Introduction

Ano ang tula? 

Ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong ipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Binubuo ang tula ng saknong at taludtod. Ang tula ay maaaring distinggihin sa tatlo na bahagi. 

Ang panulaan o tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Madaling makilala ang isang tula sapagkat karaniwan itong may batayan o pattern sa pagbigkas ng mga huling salita.

Binubuo ang tula ng saknong at taludtod. Karaniwan itong wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin, at lalabing-waluhing pantig. Matalinghaga at ginagamitan din ng tayutay. May tugma at sukat. Kung minsan ay maiksi o kaya naman ay mahaba.

 

Task

Sa pagtatapos ng araling ito ikaw ay inaasahang malaman ang iba't ibang bahagi at elemento ng tula.

a. Ano ang elemento ng tula? 

b. Malinaw bang naipahayag ang damdamin sa isang tula?

c. Kakikitaan ba ng kariktan at aliw-iw ang tula? 

Process

Inihalintulad ni Jose Corazon de Jesus ang kanyang sarili sa isang punongkahoy punongkahoy na malapit ng mawalan ng lakas o malapit ng mamatay. Ang tulang ito ay isinulat ni Jose sa kanyang mga huling araw taglay ang pagsisisi at pagdurusa sa mga bagay na kanyang ginawa, mga bagay na hindi niya nagawa at mga bagay o kasalanan na kanyang nagawa sa buhay. Ang tulang ito ay isang "elehiya" o tulang tungkol sa kamatayan o pag-aalala sa nalalapit na kamatayan. 

Ang akda ay paglalarawan sa isang taong naghihinagpis para sa kaniyang buhay at naisin, ito'y paghahambing din sa isang Punongkahoy at sa buhay ng isang tao. Paglalarawan sa mga pasakit na may iiyak na minamahal dahil sa kanyang pagkawala at tatanod sa kanyang mga libingan ay mga alaala na magbabalik at alalahanin ng mga tao napamahal at napamahal din sa kanyang mga nalikha. Ang buod ng tula ay tungkol sa isang punongkahoy na kung saan ang punong kahoy ay ang mismong persona sa tula. Nilalarawan ng persona ang daloy ng buhay ng isang tao mula sa kanyang pagkabata hanggang sa matayog bilang isang tao. Ngunit katulad ng isang punongkahoy dumarating ang unti-unting pagkalagas ng mga dahon sa kanyang sanga, na ang tao sa kabila ng kanyang katagumpayan sa buhay, nagiging malungkot ang pagtanda sapagkat umiinog ang mundo at nagbabago ang kapaligiran, hanggang maramdaman ng tao ang kanyang pag-iisa lalo sa pagdapit hapon at pagkawala ng liwanag sa kanyang buhay at sa huli ng tula ay inihahabilin niya na ang kanyang buhay sa kanyang Manlilikha.

Matapos mapanood ang tulang Isang Punongkahoy narito ang mga ilang katanungan.

1. Ano ang simbolo na ginamit sa tula? 

2. Tungkol saan ang mensahe ng tula? 

3. Kinakitaan ba ng elemento at kariktan ang tulang isang punongkahoy?

Credits