Układ słoneczny

Introduction

Plany są wazne

Task

Musicie policzyć ile jest planet i podzielić się na tyle grup ile jest planet

Process

Zróbcie makiety swojej planety i znajdźcie krótkie i formacje z podanych stron na temat planet 

Evaluation

10/12-6

9,5/7-5

...

Conclusion

Dziękuje za zajęcia 

Credits

Www.wikipedia.pl