Властите именице

Introduction

Именице, променљиве, самосталне врсте речи, које означавају жива бића, предмете, појаве и појмове свега што постоји или што се замишља. У српском језику именице могу бити женског, мушког или средњег рода и слажу се по роду, броју и падежу са другим именским речима, које уз њих стоје.

Именице могу бити:

 • мушког рода: означавају бића мушког рода, завршавају се на сугласник или на нулти морфем: отац, син, унук, брат, муж, учитељ, коњ, лав, вук

 • женског рода: означавају бића женског рода, завршавају се на -а или на нулти морфем: жена, сестра, баба, тетка

 • средњег рода: означавају млада или незрела бића, завршавају се на -е/-о: дете, маче, теле, пиле, чедо

Именице имају природни и граматички род. Граматички род означава врсту промене именице кроз падеже, док природни род означава припадност по одређеном полу.

Врсте именица

Према значењу именице могу бити:

 • Властите именице

 • Заједничке именице

 • Збирне именице

 • Градивне именице

 • Мислене или апстрактне именице

Властите именице

Властите или личне именице могу бити:

 • имена људи

 • имена животиња, осим ако нису добијена по боји

 • имена географских појмова: земаља, области, насељених места, река, планина

 • имена небеских тела

Властите именице се пишу великим почетним словом. По правилу имају само облик једнине, осим у случају да више појединачних појмова имају исто име.

Task

Одговори на следећа питања:

1.Шта су властите именице?

2.Како се пишу властите именице?

3. наброј неколико властитих именица?

4.Да ли је име села властита именице?

Process

Више о врстама властитих именица погледај на следећим линковима:

https://www.google.com/search?q=vlastite+imenice+primeri&rlz=1C1AOHY_srRS717RS718&oq=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&aqs=chrome.1.69i59j0l2j69i61j0l2.331615j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

Evaluation

Тест за проверу знања - ИМЕНИЦЕ

Teacher Page

Стојан Машић

ШОСО"Видовдан"Бор