Υλικά σώματα

Introduction

 Η ύλη αποτελεί μία από τις δύο βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών (η δεύτερη είναι η ενέργεια για την οποία θα μιλήσουμε την επόμενη φορά).

 Σε αυτό το webquest θα ασχοληθούμε με τη δομή του υλικού, τα στερεά, υγρά και αέρια υλικά σώματα και τις διαφορές των υλικών σωμάτων.

Task

Κατά τη διάρκεια αυτού του WebQuest θα αλληλεπιδράσετε με διάφορες ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα.

Ο πρώτος ιστότοπος  είναι μια ενότητα του σχολικού βιβλίου και ένα βίντεο σχετικά με το θέμα.  

Ο δεύτερος ιστότοπος είναι ένα βίντεο.

Οι ιστότοποι της τρίτης δραστηριότητας αφορούν στη συμπλήρωση εννοιολογικών χαρτών και ολοκλήρωση quiz.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις ιστοσελίδες, διαφορετικά επαναλάβετε την προβολή των video ή την ανάγνωση του κειμένου. Ας ξεκινήσουμε!

Process

Δραστηριότητα 1

  • Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/559/3671,15942/

  • Διαβάστε τις υποενότητες:

-Δομή της ύλης

-Τα στερεά, υγρά και αέρια υλικά σώματα

-Ιδιότητες των υλικών σωμάτων

 

  • Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/637

  • Παρακολουθήστε το βίντεο

 

Δραστηριότητα 2

  •  Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο

https://www.noesis.edu.gr/noesis-education/animation-movies/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%82/%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1/

  • Παρακολουθήστε το βίντεο

 

Δραστηριότητα 3

  •  Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10492

. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη δραστηριότητα (μπορείτε να δείτε τις οδηγίες πατώντας το εικονίδιο ?).

 

  •  Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8454

. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη δραστηριότητα (μπορείτε να δείτε τις οδηγίες πατώντας το εικονίδιο ?).

 

  • Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

http://users.sch.gr/enoch/quizylikasomata/index.html

 Στείλτε με μήνυμα στην πλατφόρμα του Moodle τους πόντους που συγκεντρώσατε (οι 100 πόντοι θεωρούνται 100% επιτυχία επειδή η τελευταία ερώτηση δεν ήταν στην ύλη μας)

 

  • Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και κάντε το quiz 2.

http://daskalosa.eu/physics_e/fysika_e_1.ylika_somata.html#%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7

Στείλτε με μήνυμα στην πλατφόρμα του Moodle τους πόντους ή το ποσοστό επιτυχίας σας.