Το υλικό του υπολογιστή

Introduction

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται από πολλά διαφορετικά  "κομμάτια", τα οποία όταν ενωθούν, λειτουργούν ως σύνολο. Ακριβώς όπως ένα παζλ!

Όλα αυτά τα κομμάτια αποτελούν το υλικό μέρος του υπολογιστή ή αλλιώς Hardware και χωρίζονται σε :

 • Συσκευές Εισόδου
 • Κεντρική Μονάδα
 • Συσκευές Εξόδου

Ας δούμε σύντομα τα σημαντικότερα "κομμάτια" ενός υπολογιστή.

Μητρική κάρτα ή motherboard ή μητρική πλακέτα: Τα περισσότερα εξαρτήματα του υπολογιστή είναι τοποθετημένα πάνω της ή συνδέονται σ' αυτή.

Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing Unit ή C.P.U.): Το κεντρικό εξάρτημα που επεξεργάζεται δεδομένα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ελέγχει τη λειτουργία του και εκτελεί βασικές λειτουργίες διασύνδεσης και μεταβίβασης εντολών.

Κύρια Μνήμη: Είναι η μνήμη στην οποία τοποθετούνται δεδομένα και εντολές, πριν σταλούν στον επεξεργαστή καθώς και αμέσως μετά την επεξεργασία. Είναι απαραίτητη για κάθε υπολογιστή. Διακρίνεται σε RAM και ROM.

Κάρτα Γραφικών (Graphics Card): Η κάρτα γραφικών είναι απαραίτητη για κάθε υπολογιστή και επεξεργάζεται το σήμα που στέλνεται στην οθόνη του υπολογιστή. 

RAM ή Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory): Είναι η μνήμη που χρησιμοποιείται περισσότερο στον υπολογιστή. Οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε ή οποιαδήποτε εργασία κάνουμε αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη αυτή. Κάθε κάρτα μνήμης έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα που μετριέται σε MB ή GB. Η απόδοση ενός υπολογιστή μπορεί να βελτιωθεί, αν αυξηθεί το μέγεθος της μνήμης RAM προσθέτοντας επιπλέον κάρτες μνήμης.

  Task

  Σκοπός είναι να εξηγούν οι μαθητές τι είναι ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, από ποια μέρη αποτελείται και τι ρόλο επιτελεί το καθένα. Επιπλέον, να διακρίνουν σε ποια κατηγορία υπάγεται το κάθε μέρος (π.χ. συσκευές εισόδου/εξόδου, κεντρική μονάδα, αποθηκευτικά μέσα).

  Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 θεματικές ομάδες των 4 ατόμων τουλάχιστον και ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε κάθε μία ομάδα ένα από τα ακόλουθα θέματα δραστηριότητας.

  1. Εντοπισμός και ανάλυση συσκευών εισόδου.
  2. Εντοπισμός και ανάλυση συσκευών εξόδου.
  3. Εντοπισμός και ανάλυση των εξαρτημάτων της κεντρικής μονάδας.
  4. Εντοπισμός και ανάλυση αποθηκευτικών μέσων.

  Μετά την εκπόνηση της δραστηριότητας κάθε ομάδα παρουσιάζει το προϊόν της έρευνας στην ολομέλεια των μαθητών. Επίσης συμπληρώνεται ένα φύλλο εργασίας .  

   

   Process

   Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται από τον εκπαιδευτικό να αναφέρουν - από τις πρότερες γνώσεις τους - ποια εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή γνωρίζουν και πού υπάρχουν αυτά. Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τις απαντήσεις και τις γράφει στον πίνακα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύννεφο λέξεων από τον καταιγισμό των ιδεών τους. (Περίπου 10 λεπτά). Στη συνέχεια,γίνεται η παράδοση για το υλικό του υπολογιστή από το σχολικό βιβλίο (25 λεπτά). Έπειτα, δίνονται διευκρινίσεις και λύνονται απορίες σχετικά με την δραστηριότητα (10 λεπτά).  Συνεπώς, καλύπτεται η πρώτη διδακτική ώρα, διάρκειας 45 λεπτών.

   Η δεύτερη διδακτική ώρα ξεκινάει με την εκπόνηση της παρακάτω δραστηριότητας από την κάθε ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους 30 λεπτά και ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να απαντήσει απορίες που μπορεί να προκύψουν σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στα υπόλοιπα 15 λεπτά που απομένουν γίνεται παρουσίαση από τις 2 πρώτες ομάδες.

   Την τρίτη διδακτική ώρα συνεχίζει η παρουσίαση από τις εναπομείναντες δύο ομάδες  (15 λεπτά). Μοιράζεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν  μέσα σε 20 λεπτά. Στα 10 λεπτά που απομένουν γίνεται μία ανακεφαλαίωση  για την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων.

   Σχηματισμός Θεματικών Ομάδων:

   Για την πρώτη θεματική ομάδα "Εντοπισμός και ανάλυση συσκευών εισόδου" :

   Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο από το φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-194

   Καταγράψτε τις συσκευές εισόδου που μόλις είδατε. Σημειώστε ποιες γνωρίζατε και ποιες όχι. Για κάθε μία μπορείτε να μεταβείτε στη Wikipedia και να συμπληρώσετε όσες πληροφορίες σας φαίνονται σημαντικές ή ενδιαφέρουσες. Γράψτε από μία παράγραφο για κάθε συσκευή εισόδου. Τέλος, διαλέξτε τον εκπρόσωπο της ομάδας σας, για να παρουσιάσει το έργο σας στην ολομέλεια.

   Για την δεύτερη θεματική ομάδα "Εντοπισμός και ανάλυση συσκευών εξόδου" :

   Παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο από το φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-196 

   Καταγράψτε τις συσκευές εξόδου που μόλις είδατε. Σημειώστε ποιες γνωρίζατε και ποιες όχι. Προσπαθήστε να βρείτε επιπλέον συσκευές εξόδου στο διαδίκτυο. Για κάθε μία μπορείτε να μεταβείτε στη Wikipedia και να συμπληρώσετε όσες πληροφορίες σας φαίνονται σημαντικές ή ενδιαφέρουσες. Γράψτε από μία παράγραφο για κάθε συσκευή εξόδου. Τέλος, διαλέξτε τον εκπρόσωπο της ομάδας σας, για να παρουσιάσει το έργο σας στην ολομέλεια.

   Για την τρίτη θεματική ομάδα "Εντοπισμός και ανάλυση των εξαρτημάτων της κεντρικής μονάδας" :

   Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο από το φωτόδεντρο : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-958 

   Πλοηγηθείτε στην εικόνα με το ποντίκι. Καταγράψτε τις πληροφορίες που αναδύονται σε μία παράγραφο για κάθε εξάρτημα. Εμπλουτίστε το έργο σας ψάχνοντας στη Wikipedia για καθένα από τα εξαρτήματα της κεντρικής μονάδας. Θεωρείτε ότι κάτι λείπει; Διαλέξτε ποιος θα εκπροσωπήσει την ομάδα σας παρουσιάζοντας την έρευνα σας.

   Για την τέταρτη θεματική ομάδα "Εντοπισμός και ανάλυση αποθηκευτικών μέσων" :

   Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο από το φωτόδεντρο : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-959

   Πλοηγηθείτε στην εικόνα με το ποντίκι. Καταγράψτε τις πληροφορίες που αναδύονται σε μια παράγραφο για κάθε αποθηκευτικό μέσο. Σημειώστε ποια γνωρίζετε και ποια όχι. Ορίστε τον εκπρόσωπο που θα παρουσιάσει το έργο σας. 

   Γενικές οδηγίες για την παραπάνω δραστηριότητα

   • Συζητήστε πριν καταγράψετε οποιαδήποτε πληροφορία και σεβαστείτε την άποψη όλων των μελών της ομάδας σας.
   • Για να αναζητήσετε πληροφορίες στη Wikipedia πατήστε τον σύνδεσμο https://el.wikipedia.org/ και γράψτε στη μπάρα αναζήτησης που υπάρχει πάνω δεξιά τον όρο που ψάχνετε.
   • Έχετε στη διάθεση σας 30 λεπτά για την εκπόνηση της δραστηριότητας.
   • Η παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη ώρα και θα διαρκέσουν συνολικά 30 λεπτά για όλους (7-8 λεπτά ανά ομάδα)  
   • Αναφέρετε τις πηγές που χρησιμοποιήσατε (αν χρησιμοποιήσατε).

    

   Evaluation
     Ανεπαρκής Μέτρια Καλή Πολύ καλή

   Στόχος

   25%

   Αρκετοί στόχοι δεν επιτεύχθηκαν πλήρως. Περιορισμένος αριθμός στόχων δεν επιτεύχθηκε πλήρως. Οι προδιαγραφές και οι στόχοι της παρουσίασης είναι σε μεγάλο βαθμό ξεκάθαροι για το κοινό που απευθύνεται. Οι στόχοι της παρουσίασης είναι ξεκάθαροι για το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

   Περιεχόμενο

   25%

   Περιορισμένο περιεχόμενο/πηγές ή αρκετά λάθη στην τεκμηρίωση. Περιλαμβάνει σημαντική πληροφορία για το θέμα ή παροχή σχετικών πηγών αλλά υπάρχουν 1-2 λάθη στην τεκμηρίωση. Περιλαμβάνει σημαντική πληροφορία για το θέμα ή παροχή σχετικών πηγών. Καλή γνώση του θέματος. Κάλυψη θέματος σε βάθος με ανάδειξη των σημαντικών σημείων και παροχή κατάλληλων πηγών. Πολύ καλή γνώση του θέματος.

   Οργάνωση

   25%

   Δεν υπήρχε καθαρή ή λογική δομή παρά μόνο πολλά επιμέρους γεγονότα. Λογική οργάνωση περιεχομένου στο μεγαλύτερο μέρος. Χρησιμοποιεί επικεφαλίδες  για την δόμηση του υλικού, αλλά υστερεί στη συνολική οργάνωση των θεμάτων. Καλά δομημένο υλικό με τη χρήση κατάλληλων επικεφαλίδων και ομαδοποίηση σχετικού υλικού.

   Συνεργασία

   25%

   Κάποια μέλη της ομάδας αρνήθηκαν να συνεργαστούν, θεωρώντας ότι μόνοι τους μπορούν να επιτύχουν περισσότερα. Τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν επιλεκτικά στις διάφορες δραστηριότητες, όμως όλοι συνέβαλαν στο συνολικό έργο. Δεν αναπτύχθηκε ικανοποιητικά ο διάλογος και ο αντίλογος. Η ομάδα παρουσίασε μεγάλη συνοχή και συνεργασία, όμως κάποια μέλη της επεδίωκαν να κυριαρχήσουν στο διάλογο που αναπτυσσόταν.
   Όλα τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν ενδιαφέρον για το θέμα, εργάστηκαν με συνέπεια σε όλες της φάσεις της εργασίας και συμμετείχαν σε γόνιμους διαλόγους.

   Σύνολο ...../100

   Conclusion

   Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες!!!

   Μάθαμε λοιπόν :

   • Από τι αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστημα
   • Ποιες συσκευές αποκαλούνται εισόδου και γιατί
   • Ποιες συσκευές αποκαλούνται εξόδου και γιατί
   • Ποια είναι τα αποθηκευτικά μέσα και πώς λειτουργούν
   • Από τι αποτελείται μία κεντρική μονάδα υπολογιστή και τις βασικές λειτουργίες των εξαρτημάτων της
   • Να συνεργαζόμαστε και να καταγράφουμε σημαντικές πληροφορίες

   Ωστόσο οι πληροφορίες δεν σταματούν εδώ!

   Είναι όλα τα εξαρτήματα συμβατά μεταξύ τους;

   Πώς συναρμολογείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής;

   Τι άλλο χρειάζεται ένας υπολογιστής για να είναι λειτουργικός;

   Μπορούμε να κάνουμε άπειρες ερωτήσεις σχετικά με τον υπολογιστή, όπως επίσης μπορούμε και να διαβάσουμε πολλά. Παρακάτω δίνονται κάποιοι ενδεικτικοί σύνδεσμοι για όποιον θέλει να εμβαθύνει.

    

   Credits

   ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ : http://photodentro.edu.gr/aggregator/

   WIKIPEDIA : https://el.wikipedia.org/

   Κανάλι Εβίνα Μακρή στο youtube : https://www.youtube.com/user/EVINAM3

   Διαδραστικά ψηφιακά βιβλία : http://ebooks.edu.gr/ebooks/

   Teacher Page

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα :

   Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω δραστηριότητας οι μαθητές θα είναι σε θέση:

   • Να περιγράφουν από ποια μέρη απαρτίζεται ένας υπολογιστής.
   • Να διακρίνουν τις συσκευές εισόδου, τις συσκευές εξόδου του υπολογιστή, καθώς και τα κυριότερα αποθηκευτικά μέσα .
   • Να ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών εισόδου/εξόδου και των αποθηκευτικών μέσων.
   • Να διακρίνουν και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των διάφορων εξαρτημάτων της κεντρικής μονάδας ενός Η/Υ.

   Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών:

   Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Πληροφορικής για την Β'Γυμνασίου. Ειδικότερα, για το 2ο κεφάλαιο ("Το εσωτερικό του υπολογιστή")  της 1ης ενότητας ("ΓΝΩΡIΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ").

   Οργάνωση και εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη:

   Σε αυτή την ιστοεξερεύνηση θεωρήθηκε ότι το τμήμα των μαθητών αποτελείται από 16 άτομα και άνω και έτσι δημιουργούνται 4 ομάδες των 4 ατόμων τουλάχιστον. Σε περίπτωση που το τμήμα διαθέτει λιγότερους μαθητές μειώνονται και τα άτομα ανά ομάδα. Ακόμη, για να αναπτυχθεί δημιουργικός διάλογος μεταξύ των παιδιών συνιστάται η κάθε ομάδα να αποτελείται από μαθητές διαφορετικού μαθησιακού επιπέδου.

   Αξιολόγηση :

   Για την αξιολόγηση παρατίθεται κλίμακα διαβαθμισμένων  κριτηρίων αξιολόγησης στο πεδίο Evaluation. Με βάση αυτό αξιολογείται το έργο της κάθε ομάδας. Την αξιολόγηση μπορεί να την κάνει μόνο ο καθηγητής, αλλά θα μπορούσαν να συμμετέχουν σ’ αυτήν και οι μαθητές,με σκοπό την αυτοβελτίωση. Πέραν αυτού, υπάρχει και σχετικό φύλλο εργασίας, το οποίο συμβάλλει στην αξιολόγηση.