Znane miejsca we Wrocławiu

Introduction

Zadaniem jest stworzenie albumu ciekawych miejsc we Wrocławiu - zabytków, miejsc o ciekawym przeznaczeniu lub architekturze, atrakcji turystycznych itp. 

Task

Każda grupa ma za zadanie wykonać album ciekawych miejsc we Wrocławiu. W albumie powinny znaleźć się zarówno zdjęcia, jak i krótki opis przedstawianych miejsc (można również wkleić pocztówki, wycinki z gazet, rysunki, wywiady z osobami które odwiedziły te miejsca lub które tam pracują itp.)  

Process

1. Stworzenie listy ciekawych miejsc 

2. Sfotografowanie wybranych miejsc (ewentualnie zebranie innych materiałów wymienionych w poprzednim punkcie) 

3. Sporządzenie krótkich opisów wybranych miejsc. 

4. Wklejenie wszystkich zebranych materiałów do samodzielnie wykonanego albumu. 

 

Evaluation

Każda grupa przestawia wyniki swojej pracy reszcie klasy, przedstawiając przy tym wkład włożony przez każdego z członków. 

Conclusion

Podsumowanie efektów pracy uczestników projektu. 

Teacher Page

1. Klasy 4-8, przedmiot historia. 

2. Uczniowie udoskonalają umiejętność pracy w zespole, dzielenia się zadaniami, samodzielnej pracy. Pogłębione zostaje zainteresowanie i wiedza uczniów dotyczące Wrocławia.