Znani Polacy

Introduction

Zadaniem jest sprawdzenie znajomości o najbardziej wpływowych, zasłużonych Polakach kształtujących w wyraźny sposób historię tego kraju.

Task

Każda grupa ma za zadanie wykonać prezentację, ankietę oraz przebrać jedną osobę z grupy za wybraną postać.

Process

Prezentacja kroki: wybór postaci, dodanie noty biograficznej, omówienie tła historycznego

Ankieta kroki: wykonanie sondy ulicznej na temat wybranej postaci z pytaniami:

-czy zna Pan/Pani wskazaną postać (na podstawie pokazanej przez uczniów ilustracji/ obrazu)?

-co Pan/Pani może powiedzieć na temat tej postaci ?

-czy uważa Pani tę postać za ważną dla historii Polski ?

-czy ocenia Pan/Pani tę postać negatywnie czy pozytywnie?

-kogo uważa Pan/Pani za najwybitniejszego Polaka ?

Evaluation

Każdy członek grupy opisuje, co zrobił i co wykonali inni w ramach projektu. Wspólnie opisują swój wkład w wykonaniu zadania, np. kto przeprowadzał sondę, kto spisywał odpowiedzi itd. 

Następnie grupa spotyka się z nauczycielem, który ocenia poszczególnych członków grupy na postawie opisu ich pracy oraz konsultuje ją z uczniami (np. uczniowie sprzeciwiają się, gdy ocena jest za niska lub zgadzają się).

Conclusion

Podsumowanie efektów pracy uczestników projektu. Zestawienie ich osiągnięć, wniosków w podsumowanie ogółu opracowywanego przez nich zagadnienia. Zaachęcenie do refleksji i dalszych działań, przedsięwzięć, rozszerzania i pogłębiania innych tematów w podobny sposób.

Credits

Przykładowe źródła pomocne w opracowaniu zadania:

https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home

Poczet królów Polski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biografie_S%C5%82awnych_Ludzi

Teacher Page

1. Grupa docelowa: uczniowie kl. 4-8 SP (szczególnie przydatne dla klasy 4, gdzie podręcznik uwzględnia tematy dotyczące znanych Polaków).

2. Dziedzina: Historia.

3. Uczniowie nabywają/udoskonalają umiejętność pracy w zespole, samodzielnego wyszukiwania informacji, weryfikacji źródeł.

4. Refleksje nauczyciela: Po zakończeniu projektu nauczyciel może ustalić, czy wybrana metoda jest odpowiednia dla uczniów danego poziomu, czy była interesująca dla uczniów, czy aktywizowała wszystkich, czy metoda nadaje się dla każdej klasy, czy tylko dla niektórych grup (np. bardziej zintegrowanych, uczniów starszych klas etc.)