Zwiedzamy Moskwę i Petersburg. Мы посещаем Москву и Петербург.

Introduction

Wyobraźcie sobie ile ciekawych miejsc, zabytków możemy zobaczyć w Rosji. A tu nagle dowiadujecie się o wycieczce do Moskwy i Petersburga. Zaplanujcie ją!

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Czas na wykonanie 3-4 tygodnie.

Task

Waszym zadaniem będzie pokazanie elementów kultury, miejsc i zabytków, na które warto zwrócić uwagę podczas czterodniowej wycieczki do Moskwy i Petersburga.

Process

Wasze działania zostały opisane w 8 punktach:

1. Podzielcie się na dwie grupy po 5 osób. Ustalcie zasady pracy w grupie

2. Każda grupa będzie organizatorem jednej wycieczki (Moskwa, Petersburg)

3. Zastanówcie się jak zaplanować wycieczkę, aby w ciągu czterech dni udało się zobaczyć jak najwięcej atrakcji turystycznych

4. Wybierzcie najważniejsze fakty historyczne danych miast i umieśćcie je w formie krótkiej notatki

5. Przygotujcie dodatkowe materiały do waszych prezentacji (mapki, plan podróży, cennik)

6. Pamiętajcie, że wycieczka to nie tylko zwiedzanie, ale także nocleg, wyżywienie, transport - musicie o to zadbać

7. Po zakończeniu prezentacji przeprowadźcie krótki quiz wiedzy zawartej w prezentacji

8. Prezentacja (jak i jej przedstawienie) musi być wykonana w języku rosyjskim.

Evaluation

Znajduje się w Teacher Page. Coś mi się zacięło i nie mogę tu przenieść :)

Credits
Teacher Page
Kryteria oceny 1 punkt 2 punkty 3 punkty
Prezentacja multimedialna

nieczytelna, zawiera błędy literowe i ortograficzne

mało interesująca, zawierająca mało informacji

prezentacja ,,uboga" w zdjęcia

drobne błędy ortograficzne i merytoryczne

niezachowana proporcja w stosunku tekst a zdjęcia

bardzo dużo istotnych informacji

bez błędów ortograicznych

pokazane ciekawe zdjęcia, dołączone są efekty dźwiękowe, filmiki

współpraca w grupie małe zaangażowanie niektórych członków grupy, brak umiejętności współpracy w grupie dobra współorganizacja w grupie wszyscy członkowie grupy byli aktywnie zaangażowani w pracę nad prezentacją
dobór informacji zbyt dużo zbędnych informacji niewystarczająca ilość informacji lub informacje zbędne najistotniejsze informacje, w zwartej przejrzystej formie
przedstawienie prezentacji prezentacja zbyt długa(czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20min), monotonna czas prezentacji nieznacznie odbiega od wyznaczonego prezentacja przedstawiona w sposób ciekawy, czas nie został przekroczony
ćwiczenia dodatkowe po zaprezentowaniu prezentacji brak dodatkowych ćwiczeń ćwiczenia dodatkowe nie wystarczająco sprawdzają zawarte w prezentacji informacje ciekawa forma ćwiczeń dodatkowych

Maksymalna ilość punktów 15.